Pagrindinės Jonavos r. kultūros centro veiklos kryptys - Jonavos kultūros centras

Paieška

Tarptautiniai projektai

Jonu respublikaJonu respublikaTarptautinis projektas „JONINĖS JONAVOJE“ sviesa amzinoji Jonavasviesa amzinoji JonavaTarptautinis chorų festivalis „ŠVIESA AMŽINOJI DAINOS“
homo ludenshomo ludensTarptautinis meno forumas „HOMO LUDENS“

Pagrindinės Jonavos r. kultūros centro veiklos kryptys

Pagrindinės veiklos

 • Masinių renginių, festivalių, forumų, konkursų organizavimas
 • Valstybinių, kalendorinių, profesinių švenčių organizavimas, jubiliejinių datų minėjimas
 • Krašto etnokultūros paveldo globa ir sklaida, ekspedicijų organizavimas, kraštotyrinės medžiagos kaupimas ir populiarinimas
 • Laisvalaikio, poilsio bei pramoginių renginių organizavimas
 • Edukologinių programų rengimas ir įgyvendinimas
 • Parodų organizavimas
 • Kino filmų demonstravimas
 • Ilgalaikių kultūros programų ir projektų kūrimas
 • Profesionalaus meno sklaida
 • Meninės veiklos skatinimas, neformalus ir informalusis kultūrinis ugdymas
 • Įvairių žanrų mėgėjų kolektyvų telkimas
 • Metodinės medžiagos rinkimas ir kaupimas