Čičinų kultūros centras


Adresas: Sodo g. 4, Čičinų kaimas, Jonavos r., LT-55242

Vadovė: Loreta Ratautienė, tel. (8 606) 75462

Meno vadovės: Julija Antanavičiūtė, tel. (8 606) 82720, Jurga Roličienė (8 650) 21970

Istorija

Kulvos seniūnija – viena didžiausių Jonavos rajono savivaldybės seniūnijų. Kulvos kaimas – seniūnijos ir Švč. Mergelės Marijos parapijos centras, įsikūręs pusiaukelėje tarp Jonavos ir Kulvos. Seniūnijoje yra archeologijos paminklų – Skrebinų piliakalnis ir senkapiai, Pabartonių senkapiai ir akmens amžiaus stovykla; gamtos paminklų – Andriuškonių atodanga, akmuo Valiūnas Batėgalos kaime. Apie 1510 metus Kulvoje gimė vienas iš lietuvių raštijos pradininkų, reformacijos bei humanizmo idėjų skelbėjas Lietuvoje, Karaliaučiaus universiteto profesorius Abraomas Kulvietis.

Čičinų kultūros centras įkurtas 1968 m. Veiklos tikslas – saugoti ir puoselėti kultūros paveldą, tradicijas, ugdyti tautinę savimonę, plėtoti mėgėjų meno kolektyvų veiklą, puoselėti vietos bendruomenės kultūrinį aktyvumą. 2014 m. Europos sąjungos paramos ir rajono savivaldybės skirtomis lėšomis suremontuotame kultūros centre sudarytos sąlygos kaimo bendruomenės „Čičinų kraštas“, mėgėjų meno kolektyvų veiklai ir repeticijoms. Kasmet organizuojami jau tradiciniais tapę ir naujų formų renginiai, profesionalaus meno atlikėjų koncertai.

Mėgėjų meninės veiklos kolektyvai

Tradicinės muzikos kapela „Kraitė" (vadovė Loreta Ratautienė) įkurta 2002 m. Dalyvių nuoširdumas, entuziazmas užburia žiūrovus ir skatina vadovę ieškoti ir mokyti naujų kūrinių, senovinių romansų, tradicinės instrumentinės muzikos. Per 15 kūrybinės veiklos metų daug koncertuota Jonavos kultūros centro ir filialų, kitų rajonų organizuotose renginiuose. Kolektyvo repertuare – lietuvių liaudies kūryba: valsai, polkos, dainos, romansai, tradiciniai šokiai. Kasmet kolektyvas dalyvauja rajono liaudiškų kapelų šventėje ,,Trenk polkutę” ir būna įvertintas prizinėmis vietomis. Šiuo metu kapeloje 9 dalyviai – Čičinų, Dijokiškių kaimų gyventojai. Grojama šiais instrumentais: lumzdelis – Jurga Roličienė, smuikas – Audra Noreikaitė, armonika – Loreta Ratautienė, basetlė – Irma Jefimova, būgnas – Vyta Orlovienė.

Kapela yra paruošusi programas „Romansų vakaras“, „Tradiciniai šokiai“, „Lietuva, tėviškė, namai“, „Jau atėjo subatėlė“.

Moterų vokalinis ansamblis „Septima“ (vadovė Jurga Roličienė). Įkurtas 2016 m. Repertuare – vokalinės ir populiarios estradinės dainos.

Vaikų šiuolaikinių šokių kolektyvas „Šokim kartu“ (vadovė Julija Antanavičiūtė). Įkurtas 2009 m.  Šiuo metu kolektyvo veikla sustabdyta, dėl vadovės vaiko priežiūros atostogų.

Būreliai

„Darbštuoliai" (vaikams). Vadovės – Jurga Roličienė ir Loreta Ratautienė, Būrelio veikloje dalyvauja buvusio vaikų folkloro ansamblio „Giružė“ nariai. Vaikai turiningai leidžia laisvalaikį, ruošia rankdarbių parodas, koncertines programėles.

Renginiai

Čičinų kultūros centre kasmet organizuojami tradiciniais tapę renginiai: Užgavėnės, Valstybinių švenčių minėjimai, Motinos dienai skirtas koncertas, tarptautinės Vaikų gynimo dienos šventė „Vaikystės spalvos“, Joninės, kraštiečių šventė „Tėviškės takais pareisim“, vasaros poilsio stovykla „Tautodailės sodelis“, sporto ir pramogų šventė jaunimui „Sudie, vasara", poezijos ir muzikos šventė „Rudens laiškai", advento vakaras, edukacinės popietės, kalėdinė šventė vaikams „Balta vaikystės pasaka“, senųjų metų palydos, parodos, susitikimai ir koncertai.