Darbuotojų pareigybių aprašymai


 Sergejus Jefimenka – direktorius

Jurgita Serapinė – direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai

 Karolina Petrenčiuk-Naujokienė – direktoriaus pavaduotoja bendriems ir ūkio reikalams, filialo renginių organizatorė

 Jolita Driukienė - režisieriė

Ieva Kuodelytė-Saudargienė –režisierė

 Aristinas Guogis – ūkio priežiūros specialistas, meno vadovas

Jurgita Jankauskaitė – administratorė

Viktorija Čekanavičienė – administratorė   (nėštumo ir gimdymo atostogose) 

Asta Sungailė – personalo specialistė

Ernesta Eglinskė – informacijos ir komunikacijos vadybininkė

Dovilė Grybienė – scenografė-maketuotoja

Agnė Šalomskė – projektų rengimo specialistė

Marius Šipavičius – šviesos operatorius

 – garso operatorius

– elektrikas 

Renata Kuliešienė – parodų koordinatorė

Romualdas Špakauskas – scenos įrengimų specialistas

Laima Žilinskienė – kasininkė, valytoja

Aistė Stoškutė – valytoja, kontrolierė

Arūnas Ivanauskas – stalius

Sauliukas Vilimaitis – vairuotojas

Virginijus Marmokas – budėtojas-darbininkas, santechnikas

 Linas Kloniūnas – budėtojas-darbininkas

Algimantas Imbrasas – renginių technikas

Vitalija Miciukevičienė – valytoja

Marina Kuzmina – valytoja

Rima Grigaitienė – valytoja

Aleksandras Dunis – meno vadovas

Edvardas Ratautas – meno vadovas

Vilma Širkaitė – meno vadovė

Virginija Verikienė – kapelos vadovė 

Gerda Mykolaitienė – choreografė 

Solveiga Maslauskaitė –  choro vadovė

Jonas Lamauskas –  choro vadovas

Elegijus Laimikis –  choro vadovas

 

Adrijana Juškevičienė – koncertmeisterė

Audra Noreikaitė – meno vadovė, filialo meno vadovė

Rita Pilypienė – meno vadovė, filialo renginių organizatorė

Kristina Krikščiūnienė – filialo renginių organizatorė

Modesta Korepina – filialo renginių organizatorė

Laurynas Trimonis – filialo renginių organizatorius

Rima Blažienė – filialo renginių organizatorė

Janina Adomaitienė – filialo vadovė, filialo valytoja-aplinkos tvarkytoja

Danutė Jurgickienė – filialo vadovė, filialo valytoja-aplinkos tvarkytoja

Virginija Petrenčiuk – filialo vadovė, filialo valytoja-aplinkos tvarkytoja

Dalia Toločkienė – filialo meno vadovė

Simona Skorupskienė – filialo meno vadovė

Valerija Degutienė – filialo meno vadovė

Leonora Veselkienė – filialo meno vadovė

Vilma Praškevičienė – filialo meno vadovė

Justinas Diržinskas – filialo meno vadovas

Laima Dobrovolskienė – filialo meno vadovė, filialo valytoja-aplinkos tvarkytoja

Joana Jankauskienė – filialo renginių organizatorė 

Loreta Ratautienė– filialo renginių organizatorė 

Rūta Liutkevičienė – filialo renginių organizatorė, filialo valytoja-aplinkos tvarkytoja

Rita Kanaporienė – filialo valytoja-aplinkos tvarkytoja

Inga Šarkienė – filialo valytoja-aplinkos tvarkytoja

Valerija Butkevič – filialo valytoja-aplinkos tvarkytoja

Vilma Jelinskienė – filialo kūrikė

Daiva Petrikėnienė – Krašto muziejaus skyriaus vadovė

Vilija Vaškevičienė – Krašto muziejaus skyriaus vyr. fondų saugotoja

Irena Andrejeva – Krašto muziejaus skyriaus eksponatų skaitmenintoja

Vilija Rimkevičienė – Krašto muziejaus skyriaus valytoja-aplinkos tvarkytoja

Rasa Kulytė-Libienė – Krašto muziejaus skyriaus edukatorė

Giedrė Narbutaitė-Kontrimė – Krašto muziejaus skyriaus muziejininkė, krašto muziejaus skyriaus istorikė

Vijolė Šadauskienė – Turizmo informacijos centro vadovė

Ieva Borisovaitė (nėštumo ir gimdymo atostogose) – Turizmo informacijos centro vadybininkė

Gediminas Gutauskas – Teatro skyriaus vadovas, teatro skyriaus režisierius

Mantas Jančiauskas – Teatro skyriaus režisierius