Informacija prekybininkams


 Organizatoriaus atrankos kriterijai:

 • Planuojamų prekybinių vietų gausa ir racionalus išdėstymas;
 • Administravimo kainų dydžio pagal teritorines zonas ir prekybos pobūdį pasiūlymas;
 • Tvarkos palaikymas (konteinerių skaičius, mugės teritorijos tvarkymas, žalos atlyginimas);
 • Viešojo maitinimo vietų skaičius;
 • Prekybos tautinio paveldo produktais, tradiciniais gaminiais, tautodailės ir dailiųjų amatų gaminiais prekybos vietų skaičius;
 • Skaidrus prekybinės mugės organizavimas, baigtinio prekybininkų sąrašo kartu su mugės organizavimo schema (transporto judėjimas, infrastruktūros išdėstymas ir t,t,) pateikimas likus 3 d. iki renginio;
 • Galimybė viešinti renginį žiniasklaidos priemonėse;
 • Viešosios tvarkos užtikrinimas mugės teritorijoje;

 Atrankos dalyvių prašome:

 1. Trumpai aprašyti atitikimą kriterijams;
 2. Prisegti atrankos dalyvio – juridinio asmens – registravimo dokumento kopiją;
 3. Prisegti dokumentus, kuriuose yra duomenų, patvirtinančių atrankos dalyvio patirtį prekybos mugių, kuriose dalyvavo ne mažiau kaip 100 dalyvių, organizavimo srityje;
 4. Pateikti informaciją, patvirtinančią, kad dalyvis turi/administruoja prekybininkų registracijos elektroninę sistemą ir ja naudojantis organizuota bent 1 prekybos mugė. 

Pasiūlymų laukiame iki liepos 19 d. 18 val. el.p. miestosvente@jkc.lt