Jonavos kultūros centro istorija


Jonavos rajono savivaldybės kultūros centras (JKC) – daugiafunkcė kultūrinės veiklos savivaldybės biudžetinė įstaiga, laisvalaikio ir pramogų, meninio ugdymo, tautinių ir bendruomenės tradicijų skleidimo bei saugojimo centras, puoselėjantis krašto kultūrinį savitumą, siekiantis meno žanrų įvairovės, globojantis ir skatinantis etninę, mėgėjų bei profesionalaus meno veiklą, plėtojantis kultūrinę raišką. Centras siekia tapti šiuolaikišku ir patraukliu Jonavos rajono savivaldybės kultūros ir laisvalaikio centru.

JKC įsikūręs adresu Žeimių g. 15, 55158 Jonava, tel./faks. (8 349) 5 18 48, el. p. info@jkc.lt, tinklapis www.jkc.lt.

JKC yra Lietuvos kultūros centrų asociacijos (LKCA) narys, dalyvauja asociacijos organizuojamuose renginiuose, bendrauja su kitais šalies kultūros centrais, švietimo institucijomis, bendruomenėmis, užsienio partneriais, meno bei mokslo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, dalyvauja projektuose.

Jonavoje Kultūros centro pastatas pastatytas 1983 m. ir priklausė tuometinei „Azotas" gamyklai. 1997 m. AB „Achema" už simbolinę vieno Lt kainą šį pastatą kartu su inventoriumi pardavė Jonavos rajono savivaldybei, į jį įsikėlė Jonavos rajono savivaldybės kultūros centras. Nuo 1999 m. atgimė rajono kultūrinis gyvenimas. Kultūros centrui buvo priskirtos kultūros skyriaus funkcijos, t.y. seniūnijų kultūros įstaigos tapo Kultūros centro filialais. Centro specialistai rūpinasi seniūnijų darbuotojų kvalifikacija, organizuoja seminarus, mėgėjų meninės veiklos kolektyvų šventes ir konkursus, rūpinasi šių kolektyvų dalyvavimu regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose, didesnių švenčių organizavimu seniūnijose ir seniūnijų kolektyvų dalyvavimu miesto šventėse.

2001 m. Kultūros centras apdovanotas Kultūros ministerijos diplomu už Joninių (Rasos) šventės tradicijų gaivinimą.

2003 m. Kultūros centras apdovanotas Kultūros ministerijos diplomu už profesionalaus meno sklaidą ir metodinės veiklos fiksavimą naujoviškomis formomis.

Kultūros centro veiklą grindžiama LR konstitucija, LR biudžetinių įstaigų įstatymu, LRV nutarimais, LR Kultūros ministerijos teisės aktais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, nuostatais ir kitais teisės aktais.

Po 2011 m. vykusios Jonavos kultūros centro ir filialų akreditacijos 2012 m. rajono savivaldybės tarybos sprendimu Jonavos rajono savivaldybės kultūros centrui suteikta aukščiausioji kategorija, Šveicarijos kultūros centrui – antroji kategorija, Panoterių, Ruklos, Čičinų, Užusalių, Kulvos, Upninkų, Bukonių, Juškonių, Kuigalių ir Šilų kultūros centrams – trečioji kategorija.

Nuo 1995 m. lepos mėn iki 2013 m. spalio mėn Kultūros centro direktoriaus pareigas ėjo Gintautas Masteika. 

Nuo 2013 m spalio mėn. iki 2015 spalio  mėn. - Gintarė Vaiciekavičiūtė.

Nuo 2015 gruodžio mėn.  iki 2017 vasario mėn. laikinai  eiti direktoriaus pareigas  paskirtas Edmundas Gedvila.

2016 m. Jonavos rajono savivaldybės Kultūros centre dirbo 81 darbuotojas. Iš 56 kultūros ir meno darbuotojų 34 turi aukštąjį universitetinį, 2 aukštąjį neuniversitetinį, 8 spec. vidurinį, 9 aukštesnįjį, 3 vidurinį išsilavinimą.

Veikė 58 mėgėjų meninės veiklos kolektyvai, įtraukę 647 narius. Iš viso rajono meninės saviraiškos mėgėjai surengė 665 koncertus. 2016 m. Jonavos kultūros centre dirbo 15 mėgėjų meninės veiklos kolektyvų, kuriuose dalyvavo apie 240 meno mėgėjų. Suaugusiems meninės saviraiškos galimybes siūlė 10 kolektyvų: mišrus choras „Žemyna", moterų choras „Guoba" (II-oji, aukšto meninio lygio kategorija), politinių kalinių ir tremtinių choras „Viltis", folkloro ansamblis „Laduta" (II-oji, aukšto meninio lygio kategorija), vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Varūna", moterų vokalinis ansamblis „Presto" (II-oji, aukšto meninio lygio kategorija), liaudiška kapela „Jonė", Pantomimos teatras, Solistė Kamilė Balabonaitė, instrumentinė grupė „Rapsodija"; vaikams – 5 kolektyvai: vaikų popchoras „Šuldu buldu" (II-oji, aukšto meninio lygio kategorija), vaikų folkloro ansamblis „Ramtatukai" (II-oji, aukšto meninio lygio kategorija), mados studija „Kedavra", modernaus šokio grupė „Kontempo", grupė „Jazz Studio". Per 2016 m. Jonavoje ir rajono seniūnijose organizuoti 1236 įvairaus žanro renginiai, kuriuos apytiksliai aplankė 400 000 žiūrovų.

Nuo 2017 m. kovo mėn kultūros centrui vadovauja Sergejus Jefimenka.   2017 metus  centras pradėjo Tautinio kostiumo ir Piliakalnių metų atidarymo renginiu. Šia proga  organizuota šventė visai šeimai „Vaikų Velykėlės“, sutartinių šventė „Sutarysma vykusi ant Mažųjų Žinėnų piliakalnio, respublikinis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Siūlai, siūlai, susivykit“. Daugiau nei 300 jonaviečių  dalyvavo respublikinėje akcijoje „Visa Lietuva šoka“. Kultūros centro kolektyvai - folkloro ansamblis „Laduta“ ir vaikų folkloro ansamblis „Ramtatukai“ – šiais metais tapę nugalėtojais tautinio kostiumo konkurso ,,Išausta tapatybė“ regioninėje atrankoje, dalyvavo baigiamajame renginyje ant Dubingių piliakalnio, kurį tiesiogiai transliavo Lietuvos televizija. Gegužės mėnesį sporto arenoje organizuota etnokultūrinė popietė NATO kariams ir savanoriams. Šventės dalyviai mokėsi lietuviškų dainų, šokių ir žaidimų. Pasaulinę kultūros dieną  Santarvės aikštėje pakelta Taikos vėliava, o Kultūros centro mažojoje salėje vyko susitikimas su ,,Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022" komandos nariais.

Pasitikdamas Lietuvos 100-metį 2017 metais kultūros centras organizavo vakarus-susitikimus „Lietuvos vardo ambasadoriai“, į kuriuos kvietė Lietuvoje žinomus žmones. Taip pat dalyvavo respublikinėje akcijoje ,,Tautiška giesmė nuo 100 Lietuvos piliakalnių“, organizavo įvairių akcijų šiai progai paminėti.

2017 metais vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, atstatymo, Laisvės gynėjų ir Baltijos kelio minėjimo renginiai.

Tradiciniai renginiai: Gatvės muzikos diena, Užgavėnės, respublikinis meno pleneras „Dėmės“, Rudens šventė-mugė, Žaidžiančių žmonių diena, Advento, Miesto eglės įžiebimo ir kiti renginiai.

Gegužės-rugpjūčio mėnesiais Joninių slėnyje vyko festivalis „Vasara Jonavoje 2017“. Jį pradėjo X-asis tarptautinis chorų festivalis „Šviesa amžinoji dainos“. Dalyvavo chorai iš Lietuvos, Gruzijos, Latvijos, Vengrijos. Gegužę organizuotas ir kultūros centro mėgėjų meninės veiklos kolektyvų bei Gatvės muzikos dienos dalyvių koncertas. Birželio pirmąjį savaitgalį jonaviečius kvietė šventė visai šeimai „Svajonių vasara prasideda!”, kurioje: respublikinė šokių šventė „Draugai draugams“, įvairios veiklos menų, žinių, pramogų, sporto gatvėse, rajono kolektyvų ir grupės E.G.O koncertas, gaisrininkų, karatė imtynininkų ir šunų draugijos augintinių pasirodymai.

Joninių šventė stebino triukšminga muge, linksmais koncertais, konkursais, amatų kiemeliu ir Joninių tvenkinyje atliktu vandens, lazerių bei ugnies reginiu-misterija „Ein saulelė aplinkui dangų“ su Rasa Serra bei įspūdingu šokančių fontanų šou ir šventiniais fejerverkais.

Valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną pakelta valstybinė vėliava, vyko akcija „Tautinė giesmė aplink pasaulį“, koncertavo jonaviečių roko grupė „Titus“ ir roko grupė „Pelenai“ su Česlovu Gabaliu.

Miesto šventė buvo gausi renginių: tądien organizuota atvirų durų diena įmonėse, įstaigose ir organizacijose, veikė rankdarbių turgelis, vyko gatvės šokių pamokos, poezijos valanda, šventinė eisena, gatvės krepšinio varžybos, šeimų piknikas ir gimtadienio koncertas su „Vilniaus mušamaisiais“, Ligitu Kernagiu, Egidijumi Sipavičiumi, choru „De-Žavu“ ir Asta Pilypaite, „Naktinėmis personomis“ bei renginio vedėjais Radistais.

 Pažaislio muzikos festivalio koncerte jonaviečiai klausėsi Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro ir J. Miliaus, Č. Gabalio, P. Meškėlos atliekamų roko baladžių. Vasaros festivalio uždarymo renginyje skambėjo populiarioji muzika.

Jonavos rajono savivaldybės kultūros centre 2017 metais dirbo 14 meno mėgėjų kolektyvų. Iš jų 9 – suaugusių, 5 vaikų ir jaunimo. Prie Kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų prisijungė daugiau nei 266 dalyviai. Per metus šie kolektyvai surengė 150 koncertų. Tai : mišrus choras „Žemyna“, moterų choras „Guoba“ (II-oji, kategorija), politinių kalinių ir tremtinių choras „Viltis“, folkloro ansamblis „Laduta“ (II-oji, kategorija), vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Varūna“, moterų vokalinis ansamblis „Presto“ (I-oji, kategorija), liaudiška kapela „Jonė“,  instrumentinė grupė „Rapsodija“; vaikams – 5 kolektyvai: vaikų popchoras „Šuldu buldu“ (II-oji, kategorija), vaikų folkloro ansamblis „Ramtatukai“ (II-oji, kategorija), mados studija „Kedavra“, modernaus šokio grupė „Kontempo“ jaunių ir jaunimo grupės, grupė „Jazz Studio“.

Kultūros centro mėgėjų meninės veiklos kolektyvai dalyvavo respublikiniuose bei tarptautiniuose festivaliuose: mišrus choras Žemyna“  tarptautiniame chorų ir orkestrų festivalyje Krokuvoje (Lenkija) ir respublikiniame chorų festivalyje „Amžina daina“ vykusiame Panevėžio bendruomenių rūmuose. Folkloro ansamblis „Laduta“ tarptautiniame folkloro festivalyje Slovėnijoje, vaikų popchoras „Šuldu buldu“ kovą dalyvavo Krokuvoje (Lenkija) vykusiame tarptautiniame vokalo ir šokio festivalyje „Keliaujantis festivalis 2017“, Šveicarijos kultūros centro liaudiškos muzikos kapela ,,Varpena'' atliko koncertinę programą Plavino miesto jubiliejaus šventėje Latvijoje.

Vaikų folkloro ansamblis „Ramtatukai dainavo tarptautiniame folkloro festivalyje „Baltica“ Vilniuje. Lapkričio mėnesį šis kolektyvas šventė simbolinį penkerių metukų jubiliejų. Politinių kalinių ir tremtinių choras „Viltis“ dalyvavo XVIII dainų ir poezijos šventėje „Leiskit į Tėvynę“  Kėdainiuose.                                                                                                                                           Respublikinio suaugusiųjų chorų konkurso finaliniame ture mišrus choras „Žemyna“ pelnė antrąją vietą ir piniginę premiją. Vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Varūna, respublikinio konkurso „Pora už poros“ regioniniame ture Širvintose pelnė trečiąją vietą. Vaikų folkloro ansamblis „Ramtatukai dalyvavo folkloro šventė „Rid rid rid margi margučiai“ Pasvalyje. Ansamblio pasakotoja  Radvilė Jaskūnaitė  dalyvavo respublikinio vaikų ir moksleivių-liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ baigiamojoje diplomantų ir laureatų šventėje Kernavėje.

2017 m. atlikta Kultūros centro didžiosios salės renovacija: pakeista salės grindų danga, žiūrovų kėdės, atnaujintas salės interjeras, apšvietimo įranga, pakeista scenos grindų danga, scenos uždanga, sofitai ir jų valdymo įranga, suremontuotos garso ir šviesos operatorių patalpos, didžiosios salės šildymo-vėdinimo įranga, atnaujinta didžiosios salės priešgaisrinė gesinimo sistema, dekoracijų patalpoje sumontuoti pastoliai, atnaujinta sekretoriato patalpa, pakeisti baldai. Įrengtos bilietų kasos ir archyvo patalpos.