Janina Celiešienė - Jonavos kultūros centras

Paieška

Tarptautiniai projektai

Jonu respublikaJonu respublikaTarptautinis projektas „JONINĖS JONAVOJE“ sviesa amzinoji Jonavasviesa amzinoji JonavaTarptautinis chorų festivalis „ŠVIESA AMŽINOJI DAINOS“
homo ludenshomo ludensTarptautinis meno forumas „HOMO LUDENS“

Janina Celiešienė

„Sąmoningai ar ne, bet dauguma mano darbų vienaip ar kitaip susiję su vyro ir moters santykiais – amžina priešybių sajunga ir kova". Mėgstu interpretuoti gamtos motyvus" teigia J. Celiešienė.

Dailininkė gimė 1958 m. balandžio 13 d. Kaune. Mokėsi Kauno 21-oje ir 34-je vidurinėse mokyklose. 1981 m. baigė Kauno Politechnikos institutą. 1993 m. baigė

Vilniaus Dailės akademiją, įgydama dailininkės pedagogės specialybę. Nuo 1985 m. dirba Jonavos Jeronimo Ralio vidurinėje mokykloje dailės mokytoja (mokytoja ekspertė). 2000 m. išleido pirmąjį Lietuvoje dailės vadovėlį „Meno istorijos ir dailės pažinimo pagrindai". Nuo 1994 m. dailininkė surengė 9 personalines parodas, dalyvavo 10 grupinių parodų Lietuvoje, pleneruose bei įvairiose meninėse akcijose.

Kuria aliejinės tapybos, akvarelės bei grafikos darbus.