Linas Kučinskas - Jonavos kultūros centras

Paieška

Tarptautiniai projektai

Jonu respublikaJonu respublikaTarptautinis projektas „JONINĖS JONAVOJE“ sviesa amzinoji Jonavasviesa amzinoji JonavaTarptautinis chorų festivalis „ŠVIESA AMŽINOJI DAINOS“
homo ludenshomo ludensTarptautinis meno forumas „HOMO LUDENS“

Linas Kučinskas

Linas Kučinskas gimė 1968 m. Jonavoje, darbininkų šeimoje.

1983 m. įstojo mokytis į buvusią Jonavos 44 –ąją profesinę mokyklą suvirintojo specialybę.

1987 m. buvau pašauktas į tarybinę armiją, prieš tai teko baigti Kauno DOSAAF mokyklą, kurioje įsigijau vairuotojo pažymėjimą. Tarnavau buvusioje VDR, Leipcige. Grižęs iš armijos, dirbau ir gyvenau Jonavoje. Esu vedęs, turiu žmoną Loretą, dvi dukras ir sūnų. Esu baigęs tam tikrus kursus, kuriuos tampriai sieju su savo gyvenimu. Esu meniškos sielos. Teko dirbti su moliu, medžiu, metalu, truputį piešiu. Šiuo metu ieškau įvairių galimybių ir medžiagų, kur galėčiau

realizuoti ir pateikti save. Šiuo metu jokiai politinei partijai nepriklausau. Esu protestantiškų pažiūrų į mus supantį pasaulį" –save pristato Linas Kučinskas.