2019 m. Jonavos kultūros centro veikla

2019 m. Jonavos kultūros centro veikla

2019 metais Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro kultūros centro (JKC), filialų ir skyrių prioritetai buvo bendruomenės kultūrinio poreikių tenkinimo bei ugdymo veikla, siekiant įvairių kultūros žanrų gyvybingumo, globojant ir skatinant etninės kultūros, mėgėjų bei profesionalaus meno veiklas Jonavos savivaldybėje.