Kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai įvertinti Lietuvoje

Lietuvoje teatro, chorų, vokalinių, dainų ir šokių ansamblių, folkloro, choreografijos, pučiamųjų instrumentų, liaudies instrumentų orkestrų, ansamblių, liaudiškų kapelų mėgėjų meno veiklos kolektyvams meninio lygio kategorijas suteikia Nacionalinio kultūros centro sudaryta komisija.

Teikiant kategorijas, komisijos nariai vadovaujasi kultūros ministro patvirtintų nuostatų „Dėl kategorijų suteikimo mėgėjų meno kolektyvams pagal meninį lygį, veiklą ir pasiektus rezultatus“ meninio lygio nustatymo kriterijais. Posėdžiams medžiagą rengia ir meno kolektyvus, pretenduojančius į atitinkamo lygio kategoriją, komisijai pristato Nacionalinio kultūros centro poskyrių specialistai. Kolektyvų veiklos rezultatai vertinami pagal šiuos kriterijus: atrinkimą į dainų šventes, pelnymą geriausio mėgėjų meno kolektyvo laureato vardo (apdovanojimą Aukso paukštės prizu) ar nominavimą šiam apdovanojimui gauti, pelnymą laureatų, diplomantų vardų tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose konkursuose, festivaliuose. Mėgėjų meno kolektyvų kategorijos yra keturios.

I kategorija suteikiama aukščiausio meninio lygio meno kolektyvui, kuris respublikiniuose konkursiniuose renginiuose ar apžiūrose komisijos įvertintas nuo 85 iki 100 balų.

II kategorija suteikiama aukšto meninio lygio meno kolektyvui, kuris respublikiniuose konkursiniuose renginiuose ar apžiūrose komisijos įvertintas nuo 70 iki 84 balų.

III kategorija suteikiama vidutinio meninio lygio meno kolektyvui, kuris respublikiniuose konkursiniuose renginiuose ar apžiūrose įvertintas nuo 50 iki 69 balų.

IV kategorija suteikiama įvairaus meninio lygio meno kolektyvui, siekiančiam dalyvauti dainų švenčių tradicijos procese, svarbiausiuose savo žanro viešuose ir konkursiniuose renginiuose įvertintam nuo 1 iki 50 balų, mėgėjų meno sambūriams, kurių tikslas – užsiimti menine saviraiška, kultūrine, socialine veikla. Šią kategoriją dažniausiai suteikia rajone sudaryta komisija

2018 11 08 Lietuvos Nacionalinio kultūros centro direktoriaus įsakymu Nr. V-102

patvirtintos naujos kategorijos geriausiems Lietuvos mėgėjų meninės veiklos kolektyvams.

 

Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro Šveicarijos filialo folkloro ansambliui „Jendrelė“ (vad. D. Toločkienė).

Antra kategorija suteikta vaikų folkloro ansambliui „Ramtatukai“ (vad. L. Ratautienė), Kulvos kultūros centro folkloro ansambliui „Drobulė“ (vad. V. Degutienė), Upninkų kultūros centro folkloro ansambliui „Letaukėla“ (vad. L. Dobrovolskienė), Jonavos kultūros centro folkloro ansambliui „Laduta“ (vad. A. Noreikaitė), Jonavos kultūros centro mišriam chorui „Žemyna“ (vad. V. Michelkevičienė), moterų chorui „Guoba“ (N. Kukarinienė), Jonavos kultūros centro liaudiškai kapelai „Jonė“ (vad. R. Petkevičius) antra kategorija net 7 kultūros centro kolektyvams.

Aukšta pirma kategorija suteikta Jonavos kultūros centro moterų vokaliniam ansambliui „Presto“ (vad. S. Maslauskaitė) ir vyresniųjų šokių grupei „Varūna“ (vad. R. Pilypienė) Kategorijos mėgėjų meno veiklos kolektyvams Lietuvoje skirstomos nuo 2008 metų. Tai pirmas toks aukštas Jonavos kultūros centro kolektyvų Įvertinimas. Džiaugiamės ir sveikinam kolektyvų narius ir vadovus.