Projektai


2021  METAIS ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

MEDŽIO KULTŪRA (2020 -2021 m.)

Projektu „Medžio kultūra“ siekiama:

1. Įamžinti Jonavos krašto senojo drožybos amato puoselėtojus: užfiksuoti jų pasakojimus, kūrybinio darbo fragmentus bei darbus, atspindinčius vietos kultūrinį, istorinį palikimą;
2. Suteikti galimybes vietos bendruomenei pažinti tradicinę Jonavos krašto architektūrą, medžio skulptūros raidą bei medinės architektūros įvairovę, muziejuje surengiant 3 paskaitas ir eksponuojant parodą;
3. Sudaryti sąlygas Jonavos krašto tautodailininkams gilinti kūrybines kompetencijas surengiant mokomąją išvyką į Lietuvos liaudies buities muziejų su galimybe pasinaudoti muziejaus fonduose sukaupta istorine – etnografine medžiaga;
4. Siekiant pritaikyti viešąsias erdves kultūrinėms veikloms ir pažinimui skatinti, Samulevičių memorialinėje sodyboje rengti  kūrybines  dirbtuves moksleiviams, mokytojams, vietos bendruomenei;
5. Skatinant kultūrinį pažintinį turizmą, siekiant praturtinti Samulevičių memorialinės sodybos erdves liaudies meno kūriniais bei įamžinti joje gyvenusių menininkų kūrybinį palikimą, planuojama surengti 5 dienų plenerą, 5 susitikimus su skulptoriais;
6. Siekiant populiarinti medžio drožybos tradiciją, skatinant vietos bendruomenės domėjimąsi medžio skulptūra kartu su LTS Kauno bendrija parengti respublikinę parodą;
7. Pristatyti vietos bendruomenei 8 video siužetus/pasakojimus apie Jonavos krašto senojo drožybos amato puoselėtojus, tęsiančius vietinių senųjų amatų tradicijas, atgaivinančius užmirštas technikas bei technologijas bei pritaikančius jas
šiandienos poreikiams.

Respublikinis armonikierių festivalis „Pas Jonus“ (tęstinis projektas)

Jonavoje grojimo armonika tradicijas tęsia tik garbaus amžius sulaukę muzikantai. Armonikierių gretas nepapildo jauni muzikantai.
Siekiant populiarinti senąsias grojimo armonika tradicijas jaunimo tarpe bei suteikti daugiau muzikavimo žinių folkloro kolektyvų, tradicinių kapelų dalyviams, Jonavos kultūros centras 2019 metais pradėjo organizuoti respublikinę armonikierių šventę „Pas Jonus“. Jau įvyko trys festivaliai. Į festivalio veiklas įtraukti skirtingų socialinių grupių asmenys. Pasirinkti metodai – kursai, bendrai
atliekami kūriniai, repeticijos sudaro sąlygas kvalifikacijos tobulinimui, aktyviam įsitraukimui į kultūrinį bendruomenės gyvenimą, Bendrystė, kurie sieja dalyvius projekto įgyvendinimo metu,  įtakoje tradicijų kūrimą, veiklos tęstinumą bei kultūrinį pažinimą.

Projektas "Šypsenos vaikams: menininkų Samulevičių palikimo įkvėpti" ( 2020 -2021)

Projektu siekiama:
1. Pakviesti į kūrybines dirbtuves ir edukacijas, tuos kūrėjus ir edukatorius, kurie moka dirbti su vaikais, juos įkvėpti, ieško įdomių raiškos formų, naudoja skirtingus metodus ir priemones kūrybiškumui skatinti.
2. Edukacijų ir kūrybinių dirbtuvių metu lavinti dalyvių kūrybiškumą, fantaziją, skatinti drąsiai reikšti mintis ir jausmus, įveikti baimes.
3. Organizuojant veiklas, įkvėpimo ieškoti menininkų Samulevičių kūryboje ir darbuose, per jų mylėtas meno sritis – vaikų literatūrą, dailę, teatrą, žaislų kūrimą.
4. Pakviesti vaikus į kūrybines dirbtuves su "Stalo teatru", jo įkūrėja Saule Degutyte - Šiekšteliene.

5. Pakviesti dalyvius į Vaikų literatūros muziejaus edukaciją "Pasaka lagamine", bei Jonavos krašto muziejaus edukaciją „Pasigamink Šlamutį“.
6. Suorganizuoti susitikimą su rašytoju Benu Bėrantu ir iliustratore Vilija Kvieskaite, kurie pristatys naujausias savo knygas ir pakvies į kūrybines dirbtuves.
7. Pakviesti dalyvius į kūrybines dirbtuves su Sigute Ach.
8. Suorganizuoti teatro vaikams „Teatriukas“ pasirodymą.
9. Parengti lauko parodą, kad bet kokiu metu atvykę Samulevičių sodybos lankytojai, galėtų pasigrožėti projekto metu vaikų sukurtais darbais ir projekto smagiausioms akimirkomis.
10. Projekto žinutę nešti ir kituose rajonuose, suorganizuojant dvi edukacijas „Pasigamink Šlamutį“ Maironio lietuvių literatūros muziejaus Vaikų literatūros muziejaus padalinyje.

Vaikų muzikos ir kūrybiškumo festivalis „KurTi“  (2020 -2021 m.)

Projekto „Vaikų muzikos ir kūrybiškumo festivalis „KurTi“ tikslas - sumažinti atskirtį tarp kurčiųjų ar neprigirdinčių ir neturinčių klausos sutrikimų 4-18 metų amžiaus vaikų bei skatinti jų kūrybiškumą per muzikos žanrą.
Lietuvoje daugėja televizijos laidų, filmų, pritaikytų klausos negalią turintiems vaikams, tačiau renginių, skirtų ir kurtiesiems, organizuojama mažai, tokiu būdu ne tik nedalyvaujama kultūriniame gyvenime, bet ir sunku integruotis jame. Į projektines veiklas planuojama įtraukti 10 kurčiųjų vaikų iš Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro bei 10 girdinčiųjų 4-18 metų amžiaus vaikų, kurie bus kviečiami paskelbus registraciją internetiniame Jonavos kultūros centro puslapyje.

Projekto metu vaikai dalyvaus dvejose kūrybinėse dirbtuvėse, informaciniame seminare „Kaip atpažinti kurčiuosius“  bei festivalio koncerte. Visose projekto dalyse dalyvaus gestų kalbos vertėjas, kuris kurtiesiems padės  suprasti dirbtuvių užduotis, ves festivalio koncertą. Koncerte girdintieji atliks muzikinius kūrinius, kurių imitacines dainas atliks kurtieji.

„Jonava. Pažintinis maršrutas kūrybiškai“ (2020 -2021 m.)

Jonava – gana jaunas miestas, pradėjęs formuotis tik XVIII a. pirmoje pusėje. Patogioje, pagrindinių kelių, vedusių į Vilnių, Kauną, Ukmergę, Kėdainius sankirtoje įsikūrusi Jonava, garsėjo kaip prekybinis miestas.                                                                                           Pastaruoju metu Jonavoje didelis dėmesys skiriamas gyventojų gerbūviui: renovuojami namai, tvarkomos gatvės, tiesiami dviračių takai, atnaujinamos miesto rekreacinės zonos, rekonstruota pagrindinė miesto švenčių vieta – Joninių slėnis. Jonava įgauna
šiuolaikiško miesto įvaizdį, kuriame patogu gyventi ir malonu apsilankyti. Tačiau svečių akyse, ji vis dar išlieka chemijos miestu, neturinčio patrauklaus identiteto.                                                                                                                                                                        Projekto  "Jonava. Pažintinis maršrutas kūrybiškai" tikslas: sudominti ir įtraukti bent kelių vietos bendruomenių narius į kūrybiško laisvalaikio leidimą per gamtos, kultūros, architektūros, meno, istorinio paveldo pažinimą, tuo pačiu suteikti galimybę jonaviečiams, socialiai jautrioms asmenų grupėms įdomiai praleisti laiką, kurti, pasidalinti kultūra, patirtimi, bendrauti, praplėsti savo akiratį ir žinias. Susitikimų su bendruomenės nariais metu, jonaviečiai kurs turistinį  maršrutą, kuris jiems būtų įdomus ir patrauklus miesto svečiams.                                                                                                                                                                                   Projekto rezultatas – pieštas Jonavos lankytinų vietų žemėlapis, kuriuo vadovaujantis bus vedamos ekskursijos, dalyvių darbų – nuotraukų ir tapybos darbų paroda, bei koncertas.
Žemėlapis bus dvipusis. Vienoje pusėje – maršrutas, apimantis 10-12 lankytinų vietų ir besitęsiantis iki 4 kilometrų. Antroje žemėlapio pusėje bus vietų nuotraukos, tapybos darbai ir Jonavos gyventojų papasakotos miesto istorijos.

Baltų kultūros pėdsakais: respublikinis sutartinių festivalis „SUTARYSMA“ (tęstinis projektas)

Sutartinių festivalis „Sutarysma“ – jau tradiciniu tapęs renginys, kuris Jonavoje  organizuojamas  jau penktąjį kartą. Pagrindinė jo misija – kviesti pažinti aukštaičių pasididžiavimą, archaiškiausią folkloro klodą – sutartines, pripažintas UNESCO nematerialiuoju kultūros paveldo perlu. „Sutarysma” - tai meditatyvus, ramybe ir senosios baltų kultūros dvasia alsuojantis, vienintelis toks festivalis Jonavos  rajone vykstantis ant gražiausių krašto piliakalnių. Nors Lietuvoje jau esama sutartinių tradicijai dedikuotų renginių, šiuo projektu siekiama, kad  „Sutarysma“ išsiskirtų savo apimtimi, sakralia atmosfera, prasmingų pažintinių
veiklų gausa bei širdį glostančiais koncertais, o į kūrybinį procesą įtrauktų ne tik etninės kultūros entuziastus, tačiau ir vietos bendruomenes bei žiūrovus iš visos Lietuvos.                                                                                                                                                         Viso projekto metu didelis dėmesys bus skiriamas turtingam vietos gamtiniam,kultūriniam ir istoriniam paveldui pažinti. Jonavos krašte baltų kultūros paveldo objektų dešimtys: įspūdingi piliakalniai (Mažųjų Žinėnų, Lokėnėlių, Piliakalnių,
Dubių, Padaigų ir kt.), pilkapiai (Dagilionių, Vanagiškio, Užupių ir kt.) ir kt. Tačiau dalis baltų palikimo niekada nebuvo ir galbūt nebus įtraukta į oficialų kultūros paveldo objektų registrą. Šventvietės, mitais ir legendomis apipinti akmenys, upeliai, mitologinių būtybių vardus turintys laukai ir upių rėvos - tai vietos, kurių istoriją galime išgirsti tik per gyvą patyrimą ir profesionalaus žinovo
lūpas. Šių vietų reikšmę ir svarbą atskleidžia daugelį metų šioje srityje dirbantis, didžiulę patirtį sukaupęs šventviečių tyrinėtojas, archeologas, knygų autorius profesorius Vykintas Vaitkevičius.

Šiuolaikinio meno festivalis RUKLA ART (tęstinis projektas) 

Rukla Art'XI - šiuolaikinio meno festivaliu - siekiama suvienyti spalvingą bendruomenę ir suteikti galimybę visiems kartu prisiliesti prie šiuolaikinio meno, ugdantis kultūrini identitetą ir sukuriant  išliekamąją vertę turinčią naują kultūrinę erdvę. Projektas  vykdomas  Jonavos rajone, Ruklos miestelyje, kuriame įsikūrusios visiškai skirtingos bendruomenės: Ruklos Pabėgėlių centro gyventojai, Lietuvos kariuomenė,  NATO kariai ir vietos gyventojai. Dideli gyventojų  kultūriniai ir socialiniai skirtumai trukdo suformuoti stiprią bendruomenę, kurią vienytų bendri interesai, moralinės vertybės ar kultūrinis tapatumas.  Projektu siekiama  per menines veiklas  bendruomenės kūrybiškumo išlaisvinimo ir kultūrinio augimo.

Edukacinis teatro projektas vaikams ir jaunimui su negalia „Lygybės medis“ ( tęstinis projektas)

 Nuo 2008 m. organizuojama teatro edukacinė-kūrybinė laboratorija “Lygybės medis” skirtas vaikams ir jaunimui, žmonėms kurie patiria socialinę atskirtį. Jonavos kultūros centro teatras trejus paskutinius metus įgyvendino šį projektą finansuojamas Jonavos rajono savivaldybės. Auklėtiniai iš Jonavos Lietavos, Neries, Ruklos pagrindinių mokyklų, taip pat vaikų globos namų ir Neįgaliųjų
veiklos centro tris dienas, dalyvauja teatro laboratorijoje vadovaujami profesionalių aktorių ir menininkų, per įvairias teatro formas, kuria, kalbasi ir analizuoja vaikų kasdienes problemas ir patirtis. Skirtingais metais pasirenkame
tam tikrą teatro formos metodą: forumo teatrą, pojūčių teatrą, šešėlių teatrą ir pan. Laboratorijos didžiausia vertė, kad ji sugeba apjungti labai skirtingus žmones tiek intelektiniais, tiek fiziniais sugebėjimais, ugdo komandiškumą, kūrybiškumą, toleranciją kitokiam.