Antanas Vincentas Jasiulevičius

Pateikėjas gimė 1924 metų liepos 18 dieną Šakių apskrityje, Kudirkos Naumiestyje, Meištų kaime, Naumiesčio parapijoje. 1994 metais, mirus žmonai, atvyko gyventi į Jonavą, pas dukrą.

Tėvai buvo „liuosininkai" (bežemiai): tėvas Antanas Jasiulevičius buvo žvejys, gaudė tinklais žuvį ir parduodavo žydams. Su kitais muzikantais.grojo smuiku vestuvėse Žiemą, kai žvejyba sustodavo, darydavo žmonėms klumpes. Mama, Ona Jasiulevičienė Almonaitytė, dirbo linų fabrike Naumiestyje, rūšiavo linus. Mama buvo žinoma dainininkė, mokėjo daug dainų. Taip pat buvo gera gėlininkė, žmonės ją vadino „Ona Kvietkine" – ji gamino gėles iš popieriaus puokštėms ir kapų vainikams.

Antanas Vincentas Jasiulevičius Naumiesčio pradžios mokykloje baigė 6 skyrius. Nuo 1938 metų, Ručkų kaime, Bublelių valsčiuje pas ūkininką Joną Valaitį pradėjo piemenauti - ganė mišrią bandą (karves, avis, kiaules). Piemenavo iki 1940 metų. Po to Bublelių valsčiaus kontoroje mokėsi spausdinti rašomąja mašinėle ir dirbo raštvedžiu. „Užėjus vokiečiams", 1942 m. savanoriu išėjo dirbti pas ūkininką vokietį (Širvintos miestelis, Šliosbergo apskritis). Ten užsidirbo pinigų ir nusipirko vokišką armoniką („strajus"). Groti mokėsi pats – dieną dirbo, naktį mokėsi groti. Po karo grįžo namo, dirbo Žvirgždaičių valsčiuje „komsorgu". Tada išmoko groti vokišku „Honer" akordeonu. 1948 m. Sintautų miestelyje suorganizavo kaimo kapelą, kurioje pats grojo akordeonu.

1953 m. 3 mėnesius tarnavo „kariuomenėje" Černyševskyje – radijo telegrafistas (mokėjo morzės abėcėlę ).

1950 - 1960 metais dirbo Kudirkos Naumiestyje kultūros skyriaus vedėju. 1984 metais išėjo į pensiją.

Nuo 2000 metų iki dabar kapeloje „Rasakila" groja pjūklu.