Šveicarijos kultūros centras


Adresas: Pergalės g. 17, Šveicarijos k., Jonavos r.

Vadovė: Danutė Jurgickienė, tel. (8 672) 60457, duncite@gmail.com

Meno vadovė: Dalia Toločkienė, tel. (8 611) 54894

Viena gražiausių seniūnijų mūsų rajone – Šveicarijos  seniūnija, kuri yra 5 km nuo Jonavos, abipus plento Jonava-Kaunas. Seniūniją puošia gražūs miškai ir girios. Seniūnijos centras – Šveicarijos gyvenvietė, kurioje gyvena apie tūkstantis gyventojų. Jos pavadinimas, matyt, sugalvotas kažkurio vietos dvarininko todėl, kad ši vieta jam priminė kadaise matytą gražuolę Europos Šveicariją. Seniūniją sudaro 35 kaimai, gyvena 2000 gyventojų. Keli maži kaimeliai turi skambius pavadinimus: Londonas, Paryžius. Tai dvarininkų palikti pavadinimai apie savo kelionės, tačiau mūsų kaimų grožis prilygsta Europos grožiui. Šie kaimai atsirado XVIII amžiuje. Teritorija prateka upė Neris, upeliai: Varpė ir Dumsia. Yra išlikęs XIX amžiaus dvaras, kuris priklausė dvarininkams Nasvyčiams. Šiuo metu dvaro savininkai gyvena Amerikoje. Nemaža krašte garsių ir žymių žmonių. Čia kūrė dailininkas Pranas Butkevičius, kraštą garsino bajorai žmona ir sūnus Janina ir Jonas Butkevičiai,čia gyveno nemažai tautodailininkų.

Šveicarijoje yra progimnazija, Šveicarijos progimnazijos ikimokyklinis skyrius, „Voveraitė“, Jonavos KC krašto muziejaus filialo amatų centras, Šveicarijos kultūros centras. Šveicarijos kultūros centre dirba dvi darbuotojos (kultūros centro vadovė Danutė Jurgickienė ir meno vadovė Dalia Toločkienė). Šveicarijos kultūros centras renovuotas (iš dalies). Salė – 250 vietų, reikalinga vidaus renovazija, pastatas šildomas.

Šveicarija turi kaimo bendruomenę, kuri veiklą pradėjo 2003 m. vasario 20d. Bendruomenė turi savo vėliavą, himną ir herbą. Bendruomenės veiklos tikslas:bendruomenės telkimas,socialinių, ekonominių, kultūrinių problemų sprendimas, neįgaliųjų, senyvo amžiaus žmonių, vaikų, gyvenančių problematiškose šeimose priežiūra,kultūrinė-sportinė,švietėjiška veikla,kaimo švenčių,tradicijų atgaivinimas ir plėtojimas, skatinti bendruomenės narių ir jaunimo pilietinę iniciatyvą.Kadangi vienas iš veiklos tikslų – kaimo švenčių,tradicijų atgaivinimas ir plėtojimas,tai bendruomenė stengiasi padėti kultūros darbuotojams organizuojant šventes.Viena jų-bendruomenės šventė „Rudens mozaika“.

ŠVEICARIJOS KULTŪROS CENTRO VEIKLA

Kultūros centras bendradarbiauja  rengiant  šventes bei projektus su bendruomene,progimnazija, seniūnija, biblioteka,socialinio centro darbuotojomis.

Šveicarijos kultūros centre vykdomas Tęstinis projektas.Respublikinė bendruomenės šventė,,Rudens mozaika” .Rodome  iniciatyvą keičiantis  mėgėjų meninės veiklos kolektyvais ne tik  su  rajono,bet ir kitų miestų bei rajonų meninės veiklos kolektyvais.Bendradarbiaujame su Kėdainių, Rokiškio, Kauno , Prienų,Druskininkų ,Ukmergės ,Kaišiadorių,Vievio ,Utenos kultūros centrų  mėgėjų meninės veiklos  kolektyvais .Lietuvos liaudies kultūros centras išdavė  sertifikatą , kuriame folkloro ansambliui (vadovė Dalia Toločkienė) suteikta trečia kategorija,  vaikų pop choras,,Spindulėliai”(vadovė Dalia Toločkienė) ir liaudiškos muzikos kapela ,,Varpena”(vadovė Dalia Toločkienė) taip pat turi tračias kategorijas.

Kultūros centras organizuoja  kalendorines šventes, edukacijas,parodas, vaikų darbų parodas, koncertus, organizuojami šie gyventojų mėgiami etnokultūriniai renginiai :Užgavėnių šventė, ,rudens sambūris ,,Pas Martyną“,adventinis vakaras,,Suspindus žvaigždei sidabrinei...“,rytmetys vaikams ,,Kaziuko kermošius“, ,,tradicinė margučių ridenimo šventė vaikams ,,Rid rid margučiai...“, ,,Gandrinių “šventė visai šeimai ir ,,Balto oželio šventė”.

Šventinis koncertas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti ,,Dainuoju Lietuvai‘‘ vyksta kasmet . Koncerte dalyvauja mėgėjų meninės veiklos kolektyvai,kviečiami svečiai. 2018 m. Koncertą skyrėme  Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.

Organizuojama tradicinė margučių ridenimo šventė,,Rid rid margučiai‘‘,kuri vyksta per atvelykį .Šventė  tapo labai mėgiama vaikų ,tėvų , atvykusių iš kitų bendruomenių vaikučių  švente.Jos metu rodomos programėlės,išridenama virš šimto margučių,žaidžiami žaidimai su zuikučiu, Velykė visus apdovanoja prizais ir pavaišina ,,Zuikio’’ pyragais.

Motinos dienai skirta šventė .Kultūros darbuotojos pasveikina susirinkusias mamytes. Vietos kolektyvai parodo programą.

Pati žymiausia ir ryškiausia- respublikinė bendruomenės  šventė  ,,Rudens mozaika‘‘ vyksta rugsėjo mėnesį Tai tadicinė šventė ,sujungusi dvi anksčiau vykusias šventes (,,Gyvųjų amatų‘‘ ir ,,Barborlaukio godos‘‘). 2018m.buvo skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio jubiliejui paminėti. Tai bendra Dumsių seniūnijos , Šveicarijos kultūros centro ir bendruomenės respublikinė šventė, organizuojama kartu su Jonavos kultūros centro krašto muziejumi, rajono  tautodailininkais, Į šventę kviečiami žymūs kraštiečiai, koncertuoja rajono ir respublikos mėgėjų meninės veiklos bei profesionalūs atlikėjai, pristatoma kraštiečių kūryba , vyksta sporto varžybos(krepšinio)tarp rajono ir respublikos bendruomenių  ,tradicinis respublikinis braziliškų šaškių turnyras bei tradicija jau tapusios  futbolo rungtynės tarp  Lietuvos respublikos seimo ir Jonavos rajono savivaldybės .Šventės metu pasirašomos vis naujos bendradarbiavimo sutartys tarp rajono ir respublikos bendruomenių, Tautodailės amatų centre vyksta vis naujos parodos atidarymas, savo programėlėmis visus džiugina Šveicarijos pagrindinės mokyklos mokiniai, kultūros centro vaikų pop choras ,,Spindulėliai“. Šventė baigiasi  fejerverkų lietumi. Tai didžiausia metų šventė seniūnijoje. 2019m., 2020m.buvo suorganizuotas ,,CEPELINŲ VIRIMO ČEMPIONATAS “.

Kolektyvai

  • Liaudiškos muzikos kapela ,,Varpena”
  • Folkloro ansamblis,,Jandrelė “
  • Vaikų pop choras,,Spindulėliai”
  • Vokalinis ansamblis ,,KVINTA”
  • Instrumentinis kamerinis ,,TRIO”
  • Kultūros centro meno vadovė turi dvi solistes.

KOLEKTYVŲ APRAŠYMAS

Šveicarijos kultūros centro liaudiškai kapelai ,,Varpena“ (kapela turi trečią kategoriją)vadovauja  Dalia Toločkienė. Liaudiškos kapelos repertuarą sudaro lietuvių liaudies muzika, romansai. 2008m. rajono folkloro ansamblių, liaudiškų kapelų šventėje-varžytuvėse ,,Trenk polkutę“ laimėjo antrąją vietą, 2009-pirmą,  2010,2011,2012 metais tenkinosi antra vieta, 2013,2014 - Ivieta, 2015m. - IIvieta.2016m.-Ivietą. Kapela daug koncertuoja ne tik seniūnijos ar  rajono,bet ir respublikos organizuojamose šventėse bei tarptautiniuose festivaliuose .2010 metais dalyvavo svečių teisėmis Lietuvos TV laidoje ,,Duokim garo‘‘.2012 metais dalyvavo Plungėje IX tarptautiniame folkloro festivalyje ,,Saulelė raudona’’,  2011 metais Jonavoje vykusiame tarptautiniame  folkloro festivalyje ,,Trys ratilėliu’’, Lenkijoje, Lidzbark Warminski mieste vykusiame tarptautiniame folkloro festivalyje. 2011 metais rajono saviveiklininkų šventėje gavo apdovanojimą kaip daugiausiai rajone koncertuojanti kapela, tais pačiais 2011 metais Jonavos rajono savivaldybės kultūros centras įteikė nominaciją,,Kultūrnešys-2011’’už aktyvią koncertinę veiklą. 2012 metais Šveicarijos Lietuvių  bendruomenės kvietimu koncertavo Ciuriche. Kapelos,,Varpena‘‘viešnagė ŠLB Vasario 16-osios šventėje žymėjo pirmąjį žingsnį Šveicarijos Lietuvių ir Šveicarijos kaimo (Lietuva) bendruomenių partnerystės bendradarbiavime. 2014 metais kapela koncertavo Estijoje,Jogelos miesto šventėje, Lenkijoje,Broko miesto šventėje . 2015 metais kapela dalyvavo Šiauliuose, Rėkyvos skyriaus organizuotoje respublikinėje šventėje -varžytuvėse ,,Rėkyvos bangos-2015”ir pelnė,,Geriausios kapelos titulą” ,2016m.viešėjo Lenkijoje,Punsko valsčiuje ir koncertavo Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos šventėje,2017m.koncertavo Latvijoje, Plavino miesto jubiliejuje.2018m.viešėjo Kroatijoje.2019m.dalyvavo tarptautiniame festivalyje Smiloje(Ukraina).

Šveicarijos kultūros centro folkloro ansamblio ,,Jandrelė” (kolektyvas turi trečią kategoriją)vadovė Dalia Toločkienė , repertuarą sudaro aukštaitijos regiono ir Jonavos rajono surinkta medžiaga. Ansamblis dalyvavo 2007 metų Vilniuje vykusioje Lietuvos dainų šventėje ,,Būties ratu“. 2008, 2011,2012,2014 m. rajono folkloro ansamblių, liaudiškų kapelų ir šauniausių muzikantų šventėje ,,Trenk polkutę“ laimėjo pirmas vietas, 2016m. – II vietą. Folkloro kolektyvas koncertuoja ne tik seniūnijos ar  rajono,bet ir respublikos organizuojamose šventėse bei tarptautiniuose festivaliuose. 2012 metais dalyvavo Plungėje IX tarptautiniame folkloro festivalyje ,,Saulelė raudona“, 2012 metais Jonavoje vykusiame tarptautiniame  folkloro festivalyje,,Trys ratilėliu’’(Jonava),Lenkijoje, Lidzbark Warminski mieste vykusiametarptautiniame folkloro festivalyje.2014m.dalyvavo Lietuvos dainų šventėje,,Čia mano namai“ 2016 m. suteiktas ,,Jandrelės” vardas, 2018m.dalyvavo Lietuvos dainų šventės ,,Vardan  tos”folkloro dienoje ,,Didžių žmonių žemė“.

Vaikų pop choras ,,Spindulėliai” ir solistės

Dalyvavo vasaros festivalio atidarymo šventėje,,Vaikystės pieva’’(Jonava);

Dalyvavo vasaros festivalyje – konkurse ,,Spalvų gama” 2019.m(Jonava)

,,Pabūkim  ir padūkim” rajoninėje vaikų ir jaunimo šventėje konkurse (Jonava);

Respublikinėje Šveicarijos bendruomenės šventėje ,,Rudens mozaika” (Jonavos raj.Šveicarijos km.);

Šveicarijos kultūros centro pop choro dalyvavimas respublikiniame vaikų ir jaunimo pop chorų ,ansamblių, solistų  populiariosios vokalinės muzikos festivalyje-konkurse ,,Muzika rudens spalvose”.(Kaunas);

Šveicarijos kultūros centro solistės dalyvavimas II-ame respublikiniame vaikų ir jaunimo pop chorų ,ansamblių, solistų  populiariosios vokalinės muzikos festivalyje-konkurse,,Linksmosios supynės”;

Dalyvavo XVI šalies kaimų ir mažų miestelių vaikų ir jaunimo popchorų,ansamblių  ir solistų festivalis -konkursas,,Spindulėlis-2018”(Panevėžio raj.Raguvos kc) pelnė I vietą.

Šveicarijos kultūros centro solistės ir pop choro dalyvavimas I-ame  respublikiniame vaikų ir jaunimo pop chorų ,ansamblių, solistų  populiariosios vokalinės muzikos festivalyje-konkurse ,,Skambantys perliukai” (Kėdainių kc) 2019 m.  pelnė 2-ąją vietą.

Instrumentinis kamerinės muzikos „TRIO“

Koncertuoja vietos organizuojamose renginiuose.