Upninkų kultūros centras


Adresas: Jaunystės g. 8, Upninkai, Jonavos rajonas

Renginių organizatorė: Kristina Krikščiūnienė, tel. (8-602) 74576, el.p.kriksciuniene.kristina@gmail.com

Meno vadovai: Laima Dobrovolskienė, tel. (8-658) 06516  . mailto:laimutedobrov@gmail.com

UPNINKŲ KULTŪROS CENTRO DARBO GRAFIKAS

Pirmadienis:       8.00-17.00 val.

Antradienis:        8.00-17.00 val.

Trečiadienis:        8.00-17.00 val.

Ketvirtadienis:    8.00-17.00 val.

Penktadienis:     8.00-14.00 val. (be pietų pertraukos)

 PIETŲ PERTRAUKA

12.00-12.30 val.

 

Apie Upninkus

      Upninkus įkūrė Radvila Astikaitis iš garsios Lietuvos bajorų giminės. Pirmą kartą Upninkai minimi 1442 m. Astiko testamente. Upninkai įsikūrę trijų upių - Šventosios, Širvintos ir Neries - apsuptyje, apie 15 km į rytus nuo Jonavos. Tai tarytum 174 kv. km sala, iš trijų pusių apsupta upių, tik siauras ruožas ją jungia su Širvintų rajonu. Manoma, kad vietovės vardas kilo nuo žodžio „upė". Per seniūnijos teritoriją teka upelis Lietava. Kalbininkai mano, kad būtent Lietavos  upelis davė vardą Lietuvai.

      Seniūnijos teritorijoje yra ne vienas draustinis: tai Širvintos kraštovaizdžio, Šventosios ichtiologinis, Upninkų botaninis. 1992 m. Lietavos žemupyje buvo įsteigtas hidrologinis draustinis.

Upninkų seniūnija nutolusi nuo rajono centro 24 km., o atskiri seniūnijos kaimai- 35-38 km.

Seniūnijos centras - Upninkų kaimas, iš viso yra 45 kaimai. Gyventojų skaičius nesiekia 1300.

Seniūnijoje aktyviai veikia Upninkų kaimo bendruomenės asociacija ir Vyšnialaukio kaimo  bendruomenė.

     2007 m. susikūrusi Upninkų bendruomenė turi savo vėliavą, himną ir herbą.

 

Upninkų kultūros centro istorija

 

       Kultūrinio gyvenimo centras pokario metais buvo vietos Upninkų aštuonmetė mokykla. Mokykloje buvo ruošiami įvairūs vakarai. Ypač gyventojų mėgstami būdavo vaidinimai. Statydavo Žemaitės, B. Dauguviečio ir kitų veikalus. Vasarą vaidinimai vykdavo klojimuose.

      1955 m. rugpjūčio 9 d. buvo atidaryta Upninkų kaimo biblioteka Gudonių kaime, privačiame Stefanijos Rajeckienės name. Bibliotekos vedėja paskirta Zuzana Mockienė. Tais metais  buvo organizuoti masiniai ateistiniai renginiai, pirmą kartą buvo organizuoti šokiai. Jai buvo pavesta suorganizuoti etnografinį ansamblį. Šis ansamblis 1957 m. užėmė pirmą vietą Jonavos rajone. Biblioteka padėdavo organizuoti vardynas, palydas į tarybinę armiją, derliaus nuėmimo šventes ir kitus masinius renginius.

       1961-1962 m. kultūros namai buvo Aukštakaimio kaime privačiame Jono Palaimos name. Jo sūnus Jonas Palaima buvo pirmasis kultūros namų direktorius.

       1962 m. kultūros namai buvo Juozo Bičkausko namuose Upninkų kaime. Juose pradėjo dirbti ilgametė Upninkų kultūros namų direktorė Genovaitė Mučinskienė  ( iki 1980 m.). Buvo atgaivintas etnografinis ansamblis, statomi vaidinimai, rengiamos gegužinės.

        Apie 1963 metus, prie mokyklos pastatytas medinis kultūros namų pastatas, perkėlus Izidoriaus Ignatavičiaus gyvenamąjį namą, kai šeima buvo ištremta į Sibirą.

        Tarybiniais metais, Upninkų tarybinio ūkio gyvavimo laikotarpiu, veikė meninė agitbrigada, moterų ansamblis, dramos būrelis, kuris ilgą laiką rajone užimdavo antrą vietą. Kasmet buvo organizuojamos žiemos šventės, kombainininkų palydos į laukus, pirmosios vagos šventė, naujagimių vardynos.

         Kultūros namuose darbuotojai labai dažnai keitėsi. Kultūrinį darbą dirbo ne viena dešimtis darbuotojų.

         1984 m. žiemą kultūros namų mediniam pastatui sudegus, vietos gyventojai naudojosi Upninkų tarybinio ūkio kontoros rūsiu arba renginiai vykdavo mokykloje. 

         1985 m. pradėjus dirbti meno vadovui J. Diržinskui suburiama liaudiška kapela.

          Nuo 1986 m. iki 1990 kovo mėn. direktore dirbo Rimantė Šemetienė, meno vadove- Regina Palaimienė. Buvo organizuojamos popietės, skaitomos paskaitos, vyko šokių vakarai, rengiamos iškilmingos naujagimių vardynos, mitingai mirusiųjų pagerbimo dienai, vakaronės saviveiklininkams, darbo veteranams.

           1991 metais Upninkuose buvo pastatytas  ir atidarytas naujas pastatas, ūkio kontora su klubu, su 300 vietų žiūrovų sale, parodų ir šokių salėmis, kabinetais. Jis priklausė Upninkų tarybiniam ūkiui. Pirmąja kultūros namų direktore šiame pastate dirbo Liudmila Gedminienė. Kultūros namų atidarymo proga koncertavo ansamblis „Armonika“. Buvo organizuojami šokių vakarai, demonstruojami kino filmai, organizuojamos vakaronės ir vaikų šventės, suburtas  jaunimo ir vaikų dramos kolektyvas „Kibirkštis“. Meno vadovu dirbo Justinas Diržinskas, kuris vadovavo liaudiškai kapelai, o metodininkė Rūta Kožemekaitienė subūrė mergaičių tautinių šokių kolektyvą.

           1996 m. Upninkų  kultūros namų direktore pradeda dirbti Kristina Krikščiūnienė.

Meno vadove dirbo Janina Palaimienė, kuri subūrė moterų vokalinį ansamblį ir vadovavo folkloro ansambliui (iki 2005 metų). Renginių organizatoriumi dirbo Justinas Diržinskas, kuris ir toliau vadovavo liaudiškai kapelai. Kultūros namuose organizuojami šokių vakarai jaunimui, vakaronės vyresnio amžiaus žmonėms, Joninių šventės, jaunimas vakarais ateidavo žaisti stalo tenisą ir bilijardą. Darbui su vaikais organizatore paskirta dirbti Loreta Perednienė, vėliau dirbo Laima Dobrovolskienė ir Liudmila Gedminienė.

            2005 m. Upninkų kultūros namams buvo suteiktas  Jonavos kultūros centro filialo Upninkų  kultūros centro pavadinimas ir nuo tada filialas priklauso Jonavos kultūros centrui.

            2012 m. Upninkų kultūros centrui suteikta III kategorija.

   

Dabartis

         

         Šiuo metu filiale dirba du  kūrybiniai darbuotojai  (renginių organizatorė- Kristina Krikščiūnienė, meno vadovė - Laima Dobrovolskienė ( nuo 2006 m.), veikia 3 mėgėjų meno kolektyvai.

        Upninkų kultūros centras savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja edukacinę, pramoginę veiklą, tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius.

       Glaudžiai  bendradarbiaujame su rajono ir kitais šalies kultūros centrais, rajono įstaigomis, Upninkų seniūnijoje esančiomis įstaigomis (seniūnija, Jonavos ,,Lietavos” pagrindinės mokyklos Upninkų skyriumi, kaimo bendruomene, biblioteka, girininkija, mišrių socialinių paslaugų dienos centru).

        Kasmet keičiamės kultūrinėmis programomis su kitais Jonavos rajono  ir respublikos kultūros  centrų, filialų mėgėjų meno kolektyvais.

        Kultūros centro patalpose sudarytos sąlygos jaunimui sportuoti (yra įranga atletinei gimnastikai).

 Didžiausi  tradiciniai renginiai

 Respublikinė Joninių šventė.

 

Šventė prasideda vartų apeiga. Šventės dalyviai kviečiami, nusiplovus rankas, įeiti pro apeiginius vartus, prie kurių folkloro ansamblis „Letaukėla“ dainuoja apeigines dainas, šoka Joninių ratelius. Koncertuoja vietos, rajono, respublikos meno mėgėjų kolektyvai. Vyksta apeigos, primenami senieji Joninių papročiai. Sveikinami varduvininkai. Uždegamas Joninių laužas.

 

Vasaros palydų šventė ,,Lik sveika vasara“

 

Šventė organizuojama paskutinį rugpjūčio mėnesio savaitgalį. Jos metu organizuojamos parodos ir įvairios veiklos vaikams (edukaciniai užsiėmimai, žaidimai ir kt. pramogos). Koncertuoja vietos, rajono ir kviestiniai respublikos kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvai.

 

Mykolinių šventė 

   

Mykolinių šventė rengiama kartu su bendruomene (nuo 2007 metų). Mykolinėse organizuojamos įvairios pramogos, edukacinės veikos vaikams ir suaugusiems, vaikų užsiėmimai.Vyksta vietinių gyventojų ir svečių mugė. Koncertuoja vietos kultūros centro, rajono ar respublikos mėgėjų meno kolektyvai. Susirinkusieji klausosi kviestinio pramoginės muzikos atlikėjo. Šventės lankytojai vaišinami tradiciniu plovu.

 

Tradiciniai renginiai:

 

. Sausio 13- paminėjimas

. Vasario 16-oji

. Užgavėnės

. Kovo 11-oji

. Koncertai, skirti Motinos dienai

.Vaikų gynimo diena

. Joninės

. Akcija „Tautiška giesmė aplink pasaulį“

. Vasaros palydos

. Poezijos vakarai su vietos ir rajono poetais

. Edukacinės popietės moksleiviams

. Rudens vakaronės

. Advento vakarai

 

Mėgėjų meninės veiklos kolektyvai

Folkloro ansamblis  ,,Letaukėla“ ( vadovė Laima Dobrovolskienė)

Upninkų kultūros centro folkloro ansamblį 1983 m. įkūrė šviesios atminties Genovaitė Mučinskienė. 1995- 2005 m. ansambliui vadovavo Janina Palaimienė, o nuo 2006 m. - Laima Dobrovolskienė. Kolektyve dalyvauja įvairaus amžiaus Upninkų seniūnijos gyventojos. Šiuo metu kolektyve  - 7 dalyvės. Ansamblio repertuare - Aukštaitijos regiono ir Upninkų krašto dainos, rateliai. Kolektyvas - dažnas kultūros centro, seniūnijos organizuojamų kalendorinių ir valstybinių švenčių, vakaronių dalyvis, yra parengęs teatralizuotas programas Užgavėnių, Joninių šventėms bei advento laikotarpiui. Ansamblis yra rajono folkloro ansamblių, tradicinių kapelų ir pavienių atlikėjų švenčių-konkursų "Trenk polkutę" nuolatinis dalyvis ir prizininkas nuo 2000 m.

2016 m. ansambliui suteiktas  pavadinimas „Letaukėla“ (nuo upelio „Lietava“, tekančio Upninkų seniūnijoje, pavadinimo).

 

Parengtos koncertinės programos (2013-2022  m.)

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, Užgavėnių šventei, Motinos dienai, Joninių, rudens, Mykolinių šventei, advento laikotarpiui.

Dalyvauta (2014-2022 m.)

Dainų šventė „Čia-mano namai“, 2014 m.

Joninių šventės Upninkuose (2014-2019 m., 2021 m. , 2022 m. )

Respublikinės Joninių šventės  ir tarptautiniai folkloro festivaliai „Trys ratilėliu“ Jonavoje (2014-2017 m.)

Regioninė folkloro šventė „Kieman svečiai suvažiava“ Ukmergės raj. Liaušiuose, 2014 m.

Respublikinė konkursinė liaudies meno paroda „Aukso vainikas“ Jonavoje, 2017 m.

XXXII Tarptautinis folkloro festivalis „Atataria lamzdžiai“ Kaune, 2017 m.

Sekminių šventė  Jonavos rajono Batėgalos daugiafunkciniame centre, 2018 m.

Dainų šventė ,,Vardan tos...“, 2018 m.

Širvintų rajono Vileikiškių filialo folkloro ansamblio ,,Vingiorykštė“ 10 metų jubiliejaus koncertas Vileikiškių kaime, 2018 m.

Respublikinė Užgavėnių šventė Panevėžyje, 2019 m.

Smulkiosios tautosakos konkursas ,,Šimtametė Lietuva aukštaitiškoje smulkiojoje tautosakoje“ Ukmergės rajono Pabaisko seniūnijos Varinės bendruomenės namuose, 2019 m.

Advento vakarai Panoterių, Čičinų ir Liepių kultūros centruose, 2019 m.

Regioninė folkloro šventė ,,Suprašė žvirblalis“, skirta Širvintų miesto 545 metų jubiliejui, 2020 m.

Folkloro festivalis ,,Nerimi atplaukę“ Jonavoje, 2021 m.

LRT laida ,,Duokim garo“ (laida apie Jonavos rajono mėgėjų meno kolektyvus) 2022 m.

Kolektyvas- penkių respublikinių dainų švenčių dalyvis. Dalyvaujant rengiamose Lietuvos Dainų švenčių apžiūrose Lietuvos liaudies kultūros centras kolektyvui suteikė II kategoriją.

Bendradarbiavimas

Bendradarbiaujama  su Jonavos rajono „Lietavos“ pagrindinės mokyklos Upninkų skyriumi, vyksta bendri renginiai, kuriuose dalyvauja folkloro ansamblis Letaukėla“. Kolektyvas paruošia edukacines programas, supažindina su Užgavėnių, Joninių , advento papročiais, pamokina apeiginių ratelių, žaidimų.

 Laisvalaikio tradicijos

Kolektyvo nariai sveikinami jubiliejinių gimtadienių proga.

Vokalinė instrumentinė grupė (vadovė Laima Dobrovolskienė)

Grupė susikūrė 2019 metais. Jai vadovauja meno vadovė Laima Dobrovolskienė. Grupę sudaro 7 dalyvės. Grojama šiais instrumentais: armonika, būgnelis- Laima Dobrovolskienė, armonika- Sandra Varžaitytė, tambūrinas- Laimutė Šatienė, barškutis- Aldona Žagunienė. Grupėje  dar dainuoja: Rima Kazlauskienė, Zinaida Gudauskienė, Elena Vasiljeva.

 

Grupės repertuarą sudaro įvairios vokalinės dainos.

 

Grupė koncertuoja vietos kultūros centro ir rajono kultūros centų filialų renginiuose.

 

Armonikininkės Laima Dobrovolskienė ir Sandra Varžaitytė

 

Meno vadovė Laima Dobrovolskienė kartu su Sandra Varžaityte groja armonikomis.

Vadovė per metus išmokino, Upninkuose gyvenančią, niekada jokiu instrumentu negrojusią, jauną merginą groti armonika. Iš pradžių Sandra grodavo viena. Nuo 2017 metų meno vadovė pradėjo groti kartu. Kasmet armonininkės išmoksta po kelis naujus kūrinius. Moterys groja valsus, polkas.  Armonininkės dalyvauja rajono folkloro ansamblių, tradicinių ir liaudiškų kapelų bei pavienių atlikėjų šventėse- konkursuose „Trenk polkutę“ folkloro ansamblio „Letaukėla“ pasirodymuose, groja vietos kultūros centro organizuojamuose renginiuose.

Dalyvavo Jonavos, Ukmergės, Kėdainių, Širvintų rajono KC organizuotuose renginiuose.

Šiuo metu armonikininkės ne tik groja, bet grodamos ir dainuoja įvairias, jų širdžiai mielas, pasirinktas dainas.

 

Dalyvavo:

 

 • 2018 m. - Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos...“.
 • 2019 m. - Rajoninėje rudens šventėje Jonavoje, Širvintų rajono Čiobiškio filiale rudens šventėje

                ,,Perku, parduodu, dovanoju, atiduodu“.

 

 • 2020 m. - Sekminių šventėje Juškonių KC , renginyje ,,Tėviškėj šaknis suleidę“ Šveicarijos KC

         (Jonavos rajonas).

 

 • 2021 m. - Žolinių šventėje Sangailų kaime (Kėdainių rajonas).

 

 • 2022 m. - XV Lietuvos arnonikininkių šventė- varžytuvės ,,Petronės armonika“ Miežiškių KC

       (Panevėžio rajonas), kraštiečių šventė ,,Tėviškės takais pareisim“ Čičinų KC (Jonavos

        rajonas), Družų bendruomenei 20! Vasaros palydos  Družuose (Širvintų rajonas),

        koncertas ,,Dvi širdys- viena melodija” Ukmergės KC Šventupės skyriaus organizuotas

        renginys, muzikos ir poezijos vakaras ,,Laiškai rudeniui” Čičinų KC (Jonavos rajonas),

        respublikinis koncertas ,,Dviejų širdžių simfonija” Čiobiškio filiale (Širvintų rajonas),

        Ukmergės rajono Dainavos bendruomenės 20-čio šventėje.

 

Upninkų kultūros centras dėkoja nuolatiniams partneriams ir rėmėjams:

 • Upninkų seniūnijai
 • Jonavos kultūros centrui
 • Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos Upninkų skyriui
 • Upninkų kaimo bendruomenės asociacijai ir pirmininkui V. Šemetai
 • Jonavos SPC Upninkų padaliniui
 • Upninkų bibliotekai
 • Dubravos regioninio padalinio Upninkų girininkijai
 • UAB „Rizgonys“
 •  UAB ,,Jotrungės prekyba“