Visuomeninių organizacijų projektinio finansavimo konkursas


 NVO kultūros projektų 2023 m. konkurso rezultatai

 Jonavos rajono savivaldybės Kultūros centro direktoriaus 2023 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-61 paskirstytos savivaldybės biudžeto lėšos nevyriausybinių organizacijų kultūros projektams finansuoti.
Finansavimą gavusias nevyriausybines organizacijas prašome užpildyti patikslintas projektų išlaidų sąmatas bei sutartis ir siųsti el. paštu projektai@jkc.lt