Ekspedicijos


Pateikėja Domicelė Vitaitė-Šareikienė

 

Pateikėja gimė 1935 m. Žiūkiškių k. Kaišiadorių r. Tėvai ūkininkavo, šeimoje augo penki vaikai. Respondentė baigė tris klases, nes iki mokyklos buvo didelis atstumas. Būdama 16 metų mokėsi siuvimo amato pas savo dėdę. Labai mėgo siūti, kurį laiką kriaučiavo. Ištekėjo būdama 23 metų, susilaukė 5 vaikų – 4 sūnų ir vienos dukros. Jonavos r. Kalnėnų kaime (vienkiemyje) gyvena jau beveik 40 metų.   

Dainuoti pateikėja pradėjo nuo mažų dienų, piemenaudama. Labai mėgo dainuoti siūdama, dirbdama darbus, šokių vakaruose ar gegužinėse. Ji teigia, kad jaunystėje vieną kartą išgirdusi dainą ją prisimindavo ir galėdavo pati dainuoti. Kai kurias savo dainas turi užsirašiusi dainų sąsiuvinyje. Ekspedicijos metu užrašytos karinės, partizanų ir kitos tematikos dainos.

 Jonavos krašto muzikantai

 

Pranas Ostasevičius – būgnas,

Bronius Kaminskas – rusiška dvieilė armonika,

Antanas Vincentas Jasiulevičius – pjūklas (1, 2, 3, 4);

Danielius Jokubauskas – rusiška dvieilė armonika (5, 6, 7);

Bronius Kaminskas – rusiška dvieilė armonika,

Vaclovas Autukas – lūpinė armonikėlė (8),

Vaclovas Autukas – lūpinė armonikėlė (9, 10, 11);

Justinas Diržinskas – rusiška dvieilė armonika (12, 13, 14, 15);

Stanislovas Antanavičius – rusiška dvieilė armonika (16, 17);

Stanislovas Antanavičius, Justinas Diržinskas, Bronius Kaminskas – rusiška dvieilė armonika,

Antanas Vincentas Jasiulevičius – pjūklas,

Pranas Ostasevičius – būgnas,

Vaclovas Autukas – lūpinė armonikėlė (18).