Kapelos


Čičinų kultūros centro tradicinės muzikos kapela „Kraitė"

Vadovė Loreta Ratautienė, tel. +370 606 75462, el. p. basetle@gmail.com

Tradicinės muzikos kapela „Kraitė“ įkurta 2002 m. Narių nuoširdumas, entuziazmas užburia žiūrovus ir skatina šio kolektyvo vadovę L. Ratautienę atrasti ir mokyti naujų kūrinių, senovinių romansų, tradicinės instrumentinės muzikos.

Dabar kapeloje „Kraitė“ yra 9 dalyviai – Čičinų, Dijokiškių kaimų gyventojai. Grojama šiais instrumentais: armonika, basetlė, būgnas, lamzdelis, mažasis būgnelis. Kapela yra paruošusi programas: „Romansų vakaras“, „Tradiciniai šokiai“, „Lietuva, tėviškė, namai“, „Jau atėjo subatėlė“, bendrą programą su Šveicarijos kultūros centro folkloro ansambliu „Jandrelė“ – „Sueikim, susiedai“, skirtą 2024 m. Lietuvos dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ folkloro dienai „Rasi, rasoj rasi“.

Repeticijos vyksta penktadieniais 16.00 – 17.00 val.

 

Liepių kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Gija"

Vadovė Modesta Korepina, tel. 8 656 17414, el. paštas mtamulionyte@gmail.com 

Liaudiškos muzikos kapela „Gija“ įkurta 2009 m. Kolektyvo, kuris daug koncertuoja seniūnijos, rajono, aplinkinių rajonų šventėse, repertuarą sudaro lietuvių liaudies muzika ir liaudies romansai.  Šioje kapeloje grojo žinomi Jonavos krašto muzikantai: Bronius Kaminskas (armonika), Alvydas Kurkuzinskas (akordeonas), dabar kapelos veikloje dalyvauja Romualdas Tamulionis (akordeonas), Julius Urbonas (armonika). Renginiuose dalyvaujame ir kaip pavieniai muzikantai, ir su kolektyvu.

Kiekvienais metais liaudiškos muzikos kapela „Gija“ dalyvauja rajoninėje folkloro ansamblių, liaudiškų kapelų bei pavienių atlikėjų šventėje-konkurse „Trenk polkutę", kurioje 2010 m.,  2021 m. ir 2022 m.  pelnė ir prizines vietas. Kapela bendradarbiauja su Ukmergės, Deltuvos, Lyduokių, Dainavos, Kėdainių, Šėtos kultūros centrais.

Šveicarijos kultūros centro liaudiška kapela ,,Varpena‘‘

Vadovė Dalia Janionė, tel. 8 611 54894, el. paštas p.gruodite@gmail.com

Kapela „Varpena“ turi trečią kategoriją. Kolektyvo repertuarą sudaro lietuvių liaudies muzika, romansai.

2008 m. rajono folkloro ansamblių, liaudiškų kapelų šventėje-varžytuvėse „Trenk polkutę“ kapela laimėjo antrąją vietą, 2009 m. – pirmąją, 2010 m.,  2011 m., 2012 m. laimėjo antrąją vietą, 2013 m., 2014 m. – I vietą, 2015 m. – II vietą. 2016 m. – I vietą, 2021 m. – II vietą, 2022 m. – I vietą. Kapela daug koncertuoja ne tik seniūnijos ir rajono, bet ir respublikos organizuojamose šventėse bei tarptautiniuose festivaliuose. 2010 metais dalyvavo svečių teisėmis Lietuvos televizijos laidoje „Duokim garo“. 2012 metais dalyvavo Plungėje IX tarptautiniame folkloro festivalyje „Saulelė raudona“, 2011 metais – Jonavoje vykusiame tarptautiniame folkloro festivalyje „Trys ratilėliu“; Lenkijoje, Varmės Lidzbarko mieste vykusiame tarptautiniame folkloro festivalyje. 2011 metais rajono saviveiklininkų šventėje gavo apdovanojimą kaip daugiausiai rajone koncertuojanti kapela, tais pačiais 2011 metais Jonavos rajono savivaldybės kultūros centras kolektyvui įteikė nominaciją „Kultūrnešys – 2011“ už aktyvią koncertinę veiklą. 2012 metais Šveicarijos Lietuvių  bendruomenės kvietimu „Varpena“ koncertavo Ciuriche.

Kapelos „Varpena“ viešnagė ŠLB Vasario 16-osios šventėje žymėjo pirmąjį žingsnį Šveicarijos Lietuvių ir Šveicarijos kaimo (Lietuva) bendruomenių partnerystės bendradarbiavime. 2014 metais kapela koncertavo Estijoje, Jogelos miesto šventėje, Lenkijoje, Broko miesto šventėje. 2015 metais kapela dalyvavo Šiauliuose, Rėkyvos skyriaus organizuotoje respublikinėje šventėje-varžytuvėse „Rėkyvos bangos-2015“ ir pelnė „Geriausios kapelos titulą“, 2016 m. viešėjo Lenkijoje, Punsko valsčiuje ir koncertavo Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos šventėje, 2017 m. pasirodė Latvijoje, Plavino miesto jubiliejuje. 2018 m. viešėjo Kroatijoje Zadaro mieste. 2019 m. dalyvavo tarptautiniame festivalyje Smiloje (Ukraina), koncertavo Jono Butkevičiaus parodos atidaryme, 2023 m. pasirodė LRT televizijos laidoje „Duokim garo“.

Liaudiškos muzikos kapela „JONĖ“

Vadovė  Virginija Verikienė, tel. 8 670 81351, el. p. verikienie@gmail.com

Kolektyvas įkurtas 2019 m. Dabar liaudiškos muzikos kapeloje „Jonė“ yra 9 nariai.

„Jonė“ nuolat aktyviai koncertuoja ne tik Jonavoje, bet ir kituose miestuose bei rajonuose, kultūros centruose: Jonavos, Šilų, Želvos, Pagirių. Per 2023 m. „Jonė“ rengė įvairias koncertines programas: Užgavėnių; Kulvos bendruomenei skirtą programą. Taip pat sukurtos programos Beinaičių bendruomenei; Garliavos bažnyčios 100-osioms metinėms paminėti; Sekminėms Kulvos kaime. Ypač įdomi nauja programa „Siaučiant pūgai“ (skirta atlikti Jonavos kultūros centre kartu su grupe „Pinavija“). Liaudiškos muzikos kapela „Jonė“ sėkmingai koncertuoja ir kartu su vokaline grupe „Pinavija“, kurios vadovė taip pat yra kompozitorė V. Verikienė.

2023 m. „Jonė“ dalyvavo svarbiame projekte, kuris buvo Aukštaitijos regiono liaudies muzikantų varžytuvės „Kaimynėli, būki svečias“ (Širvintų r., Širvintų kultūros centras). Tais pačiais 2023 m. šis ansamblis koncertavo dešimtojoje respublikinėje romansų atlikėjų šventėje „Baltos rožės“ (Vilainių skyrius, Kėdainių kultūros centras). 2022 m. kapela „Jonė“ dalyvavo televizijos laidoje „Duokim garo!“.

Liaudiškos muzikos kapelos „Jonė“ repertuare yra būtent šiam ansambliui parašytų autorinių kūrinių: „Jonės polka“ (muzika V. Verikienės), „Miestas prie Neries“ (muzika V. Verikienės, žodžiai I. Jefimovos), „Mylėkim Lietuvą!“ (muzika V. Verikienės, žodžiai L. Milčiaus), „Tėvo vyšnių sodas“ (muzika V. Verikienės, žodžiai I. Nagulevičienės), „Tėviškė“ (muzika V. Verikienės, žodžiai G. Janonytės-Jankauskienės), „Siaučiant pūgai“ (muzika V. Verikienės, žodžiai E. Brazdžiūnės).

Apie aktyvią kolektyvo veiklą daugiau sužinoti galima liaudiškos muzikos kapelos „Jonė“ 

Facebook“ paskyroje: https://www.facebook.com/profile.php?id=100040057187821

Atnaujinta 2024 01 03