Kulvos kultūros centras


Adresas: Kauno g. 38, Kulva, Kulvos sen., Jonavos r.

Vadovė: Virginija Petrenčiuk, tel. (8 607) 69554, rigvinija@gmail.com

Meno vadovė:  Valerija Degutienė, tel. (8 656) 17938

Istorija

Kulva – labai sena gyvenvietė. Ji minima jau 1382 m. kryžiuočių kronikoje. Apie 1510 metus Kulvoje gimė vienas lietuvių raštijos pradininkų Abraomas Kulvietis. Šalia kaimo teka upelis Kulvė. Kulvos kaimas yra seniūnijos centras. Nuo 1985 m. Kulvos parke veikia naujai pastatytas kultūros centras. Kultūros centras aptarnauja apie 1000 gyventojų iš 9 kaimų: Kulvos, Ručiūnų, Trakų, Vanagiškių, Sungailiškių, Daigučių, Smičkių, Dargužių, Gurelių.

Kultūros centras glaudžiai bendradarbiauja su seniūnija, bažnyčia, kaimo bendruomene, mokykla, biblioteka.

Mėgėjų meninės veiklos kolektyvai

Folkloro ansamblis ,,Drobulė“ (vad. Valerija Degutienė) susikūrė 2001 m. Kolektyve dalyvauja 10 moterų. Kolektyvo repertuare dainuojamos savo kaimo, rajono bei aukštaičių regiono dainos, šokami rateliai. Kolektyvas nuo 2004 m. dalyvavo visose respublikinėse dainų šventėse Vilniuje. Dalyvavo ir tarptautiniuose festivaliuose: Kaune ,,ATATARIA LUMZDŽIAI“, taip pat Plungėje, Molėtuose ir Sintautuose. Koncertavo Latvijoje. Koncertuoja rajone bei kituose Lietuvos rajonuose. Dalyvauja rajoninėse šventėse-konkursuose ,,Trenk polkutę“. Kolektyvas koncertuoja rajonų kultūros centruose, Jonavos kultūros centro organizuojamuose renginiuose, taip pat kviečiamas į šalies kultūros centrus. Glaudžiai bendradarbiauja su Kaišiadorių r. kultūros centrais, ypač su Kalvių kultūros centru, taip pat Šėtos kultūros centru ir kitais Kėdainių r. kultūros centrais.

Liaudiškos muzikos grupė ,,Nostalgija“ (vad. Valerija Degutienė). Grupėje muzikuoja 8 žmonės. Kolektyvas koncertuoja kultūros centro organizuojamuose renginiuose, rajono šventėse bei kitų rajonų kultūros centrų organizuojamuose renginiuose.

Vaikų skaitovų būrelis (vad. Virginija Petrenčiuk) šiuo metu džiaugiasi 7 dalyviais. Būrelio repertuaras įvairus, parenkamas pagal švenčių, renginių pobūdį.

Moterų šiuolaikinių šokių grupė (vad. Virginija Petrenčiuk) turi 7 dalyves. Kolektyvas atlieka pasirodymus kultūros centro renginiuose bei rajono kultūros centruose.

Renginiai

Kultūros centre minimos visos valstybinės šventės, kiekvienais metais organizuojama Motinos diena, vaikų šventė birželio 1-ąją, jau 14 metų švenčiama Sekminių šventė, vasaros Joninių šventė Kulvos parke, liepos mėnesį organizuojama Oninių šventė Ručiūnų kaime, rugsėjo1-osios šventė, rugsėjo pabaigoje organizuojama šventė A.Kulviečio atminimui, gruodžio mėnesį vyksta advento ir kalėdiniai renginiai.