Meno galerija


Kultūros centro meno galerija savo veiklą pradėjo 2004 metais. Nuo 2006 metais galerija kasmet organizuoja dailininkų plenerą „Dėmės“. Per beveik du dešimtmečius galerijoje sukomplektuota ir paruošta eksponavimui mobili tapybos darbų paroda. 2010-2012 metais buvo organizuojami skulptorių plenerai. Jų metu sukurta 15 akmeninių skulptūrų, kurios puošia Jonavos miesto rekreacines zonas.
Kasmet meno galerijoje suorganizuojama virš 20-ties individualių ar grupinių parodų, vyksta kameriniai koncertai, pokalbių vakarai, edukaciniai renginiai. Tradiciškai, metų pabaigoje galerijoje eksponuojama Jonavos menininkų darbų paroda.
2020 m. meno galerija laimėjo Europos struktūrinių fondų bendrai finansuojamą projektą „Kūryba – mano viltis: žmonių su negalia integravimas į sveiką visuomenę kultūrinėmis priemonėmis“ Tikslinė projekto grupė orientuota į vieną labiausiai socialinę atskirtį patiriančių asmenų grupę – neįgaliuosius jaunuolius, turinčius fizinę, sensorinę, protinę ir psichinę negalią. Projekto tikslas – skatinti neįgaliųjų užimtumą ir saviraišką, mažinant jų socialinę atskirtį per kūrybinę veiklą. Įgyvendinant pirmąjį projekto etapą 2020 m. buvo įrengta moderni, kūrybiškumą skatinanti edukacinė erdvė, įsigyta reikiama įranga ir baldai. 2021-2023 m. galerijoje bus suorganizuota 40 edukacinių užsiėmimų/sociokultūrinių renginių ir 1 išvykstamoji, kūrybinė/meninė stovykla.
Nuo įsikūrimo pradžios JKC meno galerija tapo reikšmingu kultūros ir meno židiniu Jonavos mieste ir traukos centru menininkams.
Galerijos erdvė idealiai tinka seminarų, susirinkimų, kūrybinių dirbtuvių, kamerinių renginių organizavimui, Didžiausias galimas sėdimų vietų skaičius – 100, plotas - 200 kv. m. , nuomos (komerciniams renginiams) kaina - 20 Eur/val.

Meno galerijos lankymo laikas: I-IV 10.00 - 19.00, V - 10.00 - 18.00

ŠIUO METU EKSPONUOJAMOS PARODOS

Violetos Jarašiūnienės Tapybos darbų paroda" JAUSMŲ TĖKMĖ"
Mes visi žinome, kad upė teka savo vaga nesustodama ir ji nenuneš laivo atgal prieš srovę.
Žmogaus jausmai bėga, tarsi mažas šaltinėlis, ieškodamas intako, kuris savo vandenį išfiltruoja, tekėdamas aštriausiais akmenimis, bei šiurkščiausiu žvyru. Turi prasiskverbti pro medžių šaknis, lyg pro užvertas duris į šviesą, tam, kad galėtų tapti ne tik skaidresnis ,bet ir įgytų turtingesnes savybes.
Taip ir aš nuolat ieškanti savo tėkmės, tarsi mažas laivelis, mėginanti atrasti savo vandens šaltinį. Ar plūduriuoti ramiame ežere, ar plaukti pasroviui upe, ar skrosti didžiulės jūros bangomis. Laivai...jie gyvena mano pasąmonėje ir nuolat persikelia ant drobės su gilia tarsi krioklio ošimas paslaptimi. 

Kūryboje naudoju sluoksnius. Dažai slepia tai, kas glūdi viduje. Vieną uždengia kitas. Man tai panašu į žmogaus gyvenimą. Jis krauna vieną patyrimą ant kito. Sluoksnis po sluoksnio atitolsta nuo tyros baltos spalvos. Tapydama nesiekiu konkretaus rezultato. Leidžiu sau žaisti ir pasiduoti vyraujančioms nuotaikoms.