In memoriam REGINAI KESTENIENEI

Netekome ilgametės kultūros darbuotojos, Jonavos rajono savivaldybės teatro direktorės Reginos Kestenienės (1952–2020)

Vaizdingame Rokiškio rajono Salų miestelyje užaugusios Reginos tėtis svajojo, kad dukra taptų žemės ūkio specialiste, tačiau nei zootechnike, nei agronome Regina netapo... Ir vaikystės svajonės – tapti ba­lerina – nepavyko realizuoti, nors Vilniaus meno moky­klos specialistai, ieškodami baletui gabių moksleivių, buvo Reginą pasirinkę, bet tėvai nė už ką nesutiko išleis­ti antrokės į sostinę... Akty­vumas, meilė scenai niekur nedingo: mokydamasi teatro režisūros Rokiškio kultūros mokykloje Regina demons­travo madas, lankė Rokiškio liaudies teatrą, žaidė rajono centro krepšinio rinktinėje. Ilgas kelias nueitas nuo Jonavos rajono Milagainių kultūros namų direktorės pareigų iki daugiau nei tris dešimtmečius vadovavimo Jonavos rajono savivaldybės teatrui. Teko pačiai ir spektaklius režisuoti, ir vaidinti, scenarijus rengi­niams rašyti, ir visą vadybinio organizavimo krūvį prisiimti, ir toliau mokytis - dirbdama Jonavos rajono savivaldybės teatre, įgijo VDU menotyros specialybę.

„Visas mano gyvenimas – tarytum teatras.  Būtent jis mane išmokė tiesiog džiaug­tis, laikyti saujoje man duotą laiką ir kažką duoti mane su­pančiai aplinkai“ – sakė Regina 2016 m. atsiimta Nacionalinio kultūros centro  nominaciją „Už nuopelnus Lietuvos mėgėjų teatrui“.

Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius dėl Reginos Kestenienės mirties ir liūdime kartu.

Jonavos rajono savivaldybės  kultūros centro bendruomenė