Kultūros projektų finansavimas

Skelbiamas rajono kultūros projektų, finansuojamų iš Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšų, sąrašas.

Kultūros projektų finansavimo sutartis, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo priimto sprendimo paskelbimo dienos pasirašoma su Jonavos kultūros centru prieš tai patikslinus paraiškoje pateiktą išlaidų sąmatą, jeigu tai būtina.

FINANSUOTŲ PROJEKTŲ SĄRAŠĄ RASITE ČIA