Dr. Gedimino Petrausko paskaita

„Mieganti Vilniaus Gedimino pilies kalno kariuomenė ir 1863 - 1864 m. Sukilėliai“

Sausio 19 dieną, minint 1863 - 1864 m. sukilimo 160 - ąsias metines, Jonavos kultūros centro Krašto muziejus pakvietė į archeologijos dr. Gedimino Petrausko paskaitą "Mieganti Vilniaus Gedimino pilies kalno kariuomenė ir 1863-1864 m. sukilėliai". Lektorius pasakojo apie Gedimino kalno reikšmę, ir dalinosi patirtimi kaip prieš kelerius metus minėtame kalne buvo atrasti 20 sukilėlių palaikai, bei jiems priklausę daiktai. Tarp rastų palaikų buvo atrasti ir sukilimo vadų, Zigmanto Sierakausko ir Konstantino Kalinausko, palaikai. Po mokslinių tyrimų, sukilėlių palaikai buvo identifikuoti ir iškilmingai palaidoti Rasų kapinėse, Vilniuje. Archeologo teigimu, atrasti sukilėlių palaikai, išsamūs tyrimai ir palaikų perlaidojimas vėl aktualizavo sukilimo istoriją. Lektorius iškėlė mintį, kad dar ne visos Gedimimo pilies kalno paslaptys yra atskleistos, o tarp šių paslapčių lieka ir neatrasta dar vieno sukilimo dalyvio palaidojimo vieta.
1863 - 1864 m. buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos Karalystės tautų išsivadavimo iš Rusijos imperijos sukilimas neaplenkė ir Jonavos krašto. Prie jo prisijungė dvarininkai, kunigai ir paprasti valstiečiai. Apie Žeimių krašto sukilėlius informaciją renka žeimietis kraštotyrininkas Artūras Narkevičius. 1863 - 1864 m. sukilime aktyviai dalyvavo ne vienas apylinkių dvarininkas. Tarp dalyvavusių ir Jonavos miesto įkūrėjų didikų Kosakovskių palikuonis - Jaroslavas Kosakovskis. Artūro Narkevičiaus iniciatyva 2013 m. Žeimių Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčios šventoriuje buvo pastatytas koplytstulpis sukilimo dalyviams. Šis koplytstulpis - tarsi simbolinis kapas visiems žinomiems sukilėliams ir tiems, kurių vardai ir pavardės dar nėra žinomos, kaip ir jų palaidojimo vietos.
Didelio dėmesio susilaukusi archeologijos dr. Gedimino Petrausko paskaita, tik parodė, kad 1863 - 1864 m. sukilimo istorija yra aktuali ir šiandien.