Veiklos sritys


JKC veiklos sritys

 • Mėgėjų menas
 • Profesionalusis menas
 • Laisvalaikio kultūra
 • Liaudies kūryba
 • Kino ir vaizduojamasis menas
 • Kultūrinės edukacijos
 • Turizmo paslaugos
 • Kultūrinės ir turizmo informacijos sklaida
 • Muziejinių vertybių kaupimas, apsauga, apskaita ir pristatymas visuomenei
 • Moksliniai tyrimai ir ekspedicijos
 • Projektinė veikla
 • Leidyba