Projektai


2022 METAIS ĮGYVENDINAMI IR ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

 Šiuolaikinio meno forumas ,,ARTumenas?“  

Projekto tikslas – populiarinti šiuolaikinį meną, įgyvendinti profesionalių menininkų idėjas Jonavos mieste.ARTumenas?“ vyks 3 dienas (spalio 27–29 d.) tam, kad kuo daugiau žmonių galėtų rasti tinkamą laiką apsilankyti veiklose. Veiklos organizuojamos ne tik Jonavos kultūros centre, bet ir atvirose miesto erdvėse – jas galės pamatyti žmonės, kurie potencialiai nėra šiuolaikinio meno gerbėjai. Visos veiklos nemokamos, neribojamos, todėl numatomas puikus prieinamumas bet kokio amžiaus, lyties, rasės žmonėms.

 1. Respublikinis muzikos festivalis „Pavasario spalvos“  
 2. Festivalis-konkursas „Pavasario spalvos“ organizuojamas nuo 2018 metų. Tradiciškai jame dalyvauja kaimų ir miestelių mėgėjų meno vokalinės muzikos kolektyvai iš skirtingų Lietuvos regionų. 2022 m. festivalis-konkursas buvo skirtas kompozitoriaus Aleksandro Kačanausko 140-osioms metinėms įprasminti. Jo metu atidaryta paroda „Aš vėl grįžau“, skirta kompozitoriaus A. Kačanausko kūrybai ir veiklai atminti. Organizuotas vokalinių ansamblių konkursas „Vai, žydėk žydėk“. Vyko bažnytinių giesmių ir instrumentinės muzikos koncertas „O Marija, motinėle“. Kompozitoriaus A. Kačanausko giesmes atliko solistė A. Grigaravičiūtė, koncertavo Kauno sakralinės muzikos mokyklos „Cantores David“ ugdytiniai. Baigiamąjį festivalio renginį „Prisiminimai“ vedė muzikologas Viktoras Gerulaitis, koncertavo Kauno Aleksandro Kačanausko sakralinės muzikos mokyklos „Cantores David“ pedagogai bei ugdytiniai.
 1. Respublikinis sutartinių festivalis „Sutarysma“ 
 2. Sutartinių šventė „Sutarysma“ – tradiciniu tapęs projektinis renginys Jonavos rajone, kuris 2022 m. buvo organizuojamas jau šeštąjį kartą. Pagrindinė projekto misija – kviesti pažinti ir pamėgti aukštaičių pasididžiavimą, archaiškiausią folkloro klodą – sutartines, pasaulyje pripažintas UNESCO nematerialiojo kultūros paveldo perlu. 2022 m. vasario–liepos mėnesiais bus suorganizuoti 10 sutartinių giedojimo mokymų „Ratu ratujo” su etnomuzikologe L. Liaudanskaite.

Liepos 16 d. baigiamąjį projekto renginį, respublikinį sutartinių festivalį „Sutarysma“ pradėjo Laurita Peleniūtė, pakviesdama visus sustoti į sutartinių ratą ir pasimokyti atlikti „lengvai išmokstamas sutartines ir dainas, kurios leis nevaržomai panert į autentišką dermę“. Po sutartinių rato buvo atliekamos apeigos pagal senovės baltų papročius, sutartines giedojo Aušros Rinkevičienės vadovaujamų kolektyvų „Auštaras“ ir „Kleketukai“ jaunimas, Ežerėlio kultūros centro Ringaudų laisvalaikio salės sutartinių kolektyvas „Gaudė“ (vadovė Liuda Liaudanskaitė), sutartinių giedotojų grupė iš Vilniaus – „Ūtara“ bei nuotaikingą ir spalvingą performansą „Linamynis“ pademonstravo sutartinių giedotojų grupė iš Kauno „Kadujo“ (vadovė Laura Lukenskienė).

 

 

 Teatro edukacinis projektas „Lygybės medis“

„Lygybės medis“ – tęstinė, nuo 2008 metų organizuojama teatro edukacinė laboratorija. Šiais metais projekto dalyviai prisilies ne tik prie vaidybos, bet ir prie muzikos bei šokio, kurie yra glaudžiai susiję su teatru. Laboratorijos didžiausia vertė kuriama sujungus skirtingų žmonių intelektinius ir fizinius gebėjimus, ugdomas bendruomeniškumas, empatija, kūrybiškumas, tolerancija kitokiam. Per keturias kūrybinės laboratorijos dienas dalyviai bus supažindinti su skirtingomis teatro raiškos priemonėmis, šokio ir muzikos elementais. Dalyviai paskirstyti grupėmis pristatys rezultatus (pasirodymus) paskutinę laboratorijos dieną spektaklio, video, šokio ar kita forma. Šiemet bus atgaivinta tradicija projektą užbaigti kultūros centro prieigose pasodinant medelį, kaip projekto dalyvių augimo kartu simbolį.

 1. „Šiaudinis sodas – amžinas variklis“  
 2. Projektu siekiama skatinti tikslines grupes nuosekliai pažinti ir vertinti unikalius paprotinės liaudies dailės kūrinius, integruojant etninės kultūros veiklas į formalaus ir neformalaus ugdymo procesą, perimant šiaudinių sodų pynimo technologijas iš patyrusių sertifikuotų amatininkų. Inovuojant ir turtinant muziejaus mokymo(-si) aplinkas, siekiama sukurti patrauklias sąlygas gyvosios tradicijos sklaidai. Siekiama skatinti projekto dalyvius įgytas žinias, gebėjimus kūrybiškai taikyti kasdieniame gyvenime, kūrybiniuose projektuose, kuriant modernių erdvių interjerą.

Projekto veiklų kalendorius:

2022-03-01–2022-05-01 – respublikinės šiaudinių sodų parodos „Sodų sakmės“ eksponavimas ir pristatymai Krašto muziejuje.

2022-03-05–2022-03-15 – etnografinio klausimyno parengimas pusiau struktūruotam interviu su Jonavos krašto senojo pynimo amato puoselėtojais.

2022-03-15–2022-09-01 – etnografinių išvykų organizavimas į senojo pynimo amato puoselėtojų kūrybines dirbtuves; etnografinės medžiagos rinkimas, kūrybinio darbo proceso fiksavimas: filmavimo, fotografavimo darbai, video ir audio montažas.

2022-04-01–2022-09-15 – vaizdo projekcijos „Sodo gimimas“ kūrimas (filmavimo darbai, video ir audio montažo/postprodukcijos darbai).

2022-04-27 – mokslinė-praktinė konferencija „Šiaudiniai sodai tradicinėje ir šiuolaikinėje kultūroje“, stendinės fotografijų parodos „Archajiški sodai“ ir videofilmo pristatymas.

2022-04-28–2022-04-30 – respublikinis šiaudinių sodų pynėjų pleneras „Mūsų sodas yr nedykas“. Kūrybiniai susitikimai-dirbtuvės su plenero dalyviais.

2022-04-29 – kūrybinės dirbtuvės „Sodo apdainavimo dainos“.

2022-05-01–2022-06-15 – kūrybinės dirbtuvės „Šiaudinių paukščių pynimas“, „Šiaudinių sodų pynimas“ „Apskritasis pynimas iš šiaudelių: burbuolė, plaukų segė“, „Plokštelinis pynimas. Skrybėlinės pynės: lygioji, paprastoji, dekoratyvinė, snapuotinė“ rajono gimnazijų, progimnazijų, pagrindinių mokyklų moksleiviams, Jonavos krašto bendruomenių nariams.

2022-05-13 – mokomoji išvyka į Lietuvos nacionalinį muziejų.

2022-09-22 – baigiamasis projekto renginys: vaizdo projekcijos „Sodo gimimas“ pristatymas; video siužeto/pasakojimo „Šiaudinių sodų pynimo tradicija Jonavos krašte“ pristatymas; projekto rezultatų aptarimas; modernaus folkloro grupės „Aisva“ koncertinė programa.

 1. „Atvirukas iš Skarulių“ 
 2. 2022 m. – jubiliejiniai Skarulių Šv. Onos bažnyčios metai. Projektas „Atvirukas ir Skarulių“ – tai galimybė, labai paprastai išsiųsti žinutę „Mes turime nuostabią Skarulių Šv. Onos bažnyčią, kuriai jau 400 metų“. Gražiausi fotomenininko Jono Danielevičiaus ir dailininko Remigijaus Januškevičiaus specialiai šiam projektui sukurti darbai tapo nuostabiausiais atvirukais, kurie pakvietė pasigrožėti Šv. Onos bažnyčia. Atviruke susijungė fotomenininko, dailininko ir šiuolaikinių technologijų kūrėjų darbai. Prie atvirukų kūrimo prisileisti galėjo visi norintys dalyvavę renginiuose. „Kaip gimsta atvirukas“ – renginio metu vyko susitikimas su fotomenininku Jonu Danielevičiumi“, kur dalyviai buvo supažindinti su fotografijos pagrindais bei susitikimas su dailininku Remigijumi Januškevičiumi“, kurio metu susipažino su dailininko kūryba, unikalia technika bei atvirukui sukurtais darbais. Vakaras „Atvirukas iš širdies“, pakvietė pasinerti į atsiminimus, kurie tapo gražiausiais žodžiais, išspausdintais ant atviruko. Atsiminimų vakare skambėjo Juozo Gaižausko ir Emilijos Latėnaitės kūrybos dainos. „Atviruko iš Skarulių“ paroda, informacinis leidinys ir atgyjantys atvirukai, kuriuos kiekvienas norintis galės išsiųsti nemokamai į bet kurį Lietuvos kampelį buvo pristatyti jubiliejiniuose Skarulių Šv. Onos bažnyčios renginiuose. Projekto pristatymas vyks apskritus metus įvairiuose miesto renginiuose bei Krašto muziejuje.

 „Miesto istorijų kodas“ 

Projektas „Miesto istorijų kodas“ kvies kūrybiškai pažvelgti į miesto praeitį, į skirtingus laikmečius, istorines asmenybes ir vietas, o sukurtas žaidimas suteiks galimybę atrasti miesto kodą. Juk pačio kodo paieškos atskleis tiek daug apie primirštas čia gyvenusių žmonių istorijas, kvies pastebėti mažiausias detales, naujai atrasti miesto erdves. Projektas bus vykdomas dviem etapais: pirmojo etapo metu, 2022 rugpjūčio 1 d.–2022 gruodžio 15 d., bus organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, kūrybinio rašymo pamokos, kuriamas

„Miesto istorijų kodo“ logotipas. Projekto metu bus surengtos 3 teminės ekskursijos: „Didikai Kosakovskiai ir

„Jonavos miesto įkūrimas“, „Dingęs Jonavos štetlas“, „Istorinės krašto asmenybės“ ir 3 kūrybinio rašymo pamokos su rašytoja Ilona Ežerenyte. Jų metu dalyviai kurs trumpas istorijas, atspindinčias skirtingus miesto istorijos laikmečius ir pristatančias istorines miesto vietas, paminklus. Šios istorijos taps kuriamo

žaidimo dalimi.

Projekto dalyviai dalyvaus kuriant miesto istorijų kodą, susipažins su miesto simboliais, analizuos miesto kultūrinį paveldą, jo elementus ir detales, dalyvaus 3 kūrybinėse dirbtuvėse su grafike Vaiva Kovieraite-Trumpe. Šių užsiėmimų metu bus kuriami stilizuoti miesto istorijos paminklų, jų detalių vaizdai, kurie taps

užuominomis žaidime „Miesto istorijų kodas“. Kūrybinių dirbtuvių metu sukurtos istorijos, grafiniai vaizdai

bei Jonavos miesto paveldas susijungs kuriamame miesto kode. Bendradarbiaujant jaunimo organizacijoms, Kauno kolegijos Menų fakulteto studentams ir dėstytojams bei tautodailininkui, kalviui Andriui Šukučiui, bus sukurtas miesto istorijų kodo logotipas.

Antruoju etapu, 2023 sausio 15 d.–2023 rugpjūčio 1 d., bus kuriamas ir pristatomas interaktyvus maršrutas-žaidimas, pagal sukurtą logotipą bus kalvio gaminamas žaidimo simbolis, mokyklų bendruomenės kviečiamos išbandyti sukurtą žaidimą. Pirmo projekto etapo metu sukurti tekstai, grafiniai vaizdai, žaidimo logotipas bus panaudoti kuriant interaktyvų žaidimą po Jonavos miestą. Pagal sukurtą logotipą kalvis Andrius Šukutis pagamins žaidimo simbolį – „Miesto istorijų kodą“, kurį žaidimo dalyviai atras galutinėje žaidimo stotelėje.

2023 gegužės mėn. vyks žaidimo „Miesto istorijų kodas“ pristatymas, kurio metu renginio dalyviai bus kviečiami išbandyti sukurtą žaidimą. Pristatymo metu šalia Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios vyks teatralizuotas miesto įkūrimo istoriją pasakojantis pasirodymas, Kauno gatvėje vyks rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus romano „Miestelio romansas“ teatralizuoti skaitymai, kuriuos organizuoti padės Jonavos kultūros centro teatras, kraštotyrininko ir tautodailininko Artūro Narkevičiaus pasakojimas apie Jonavos amatus ir medinio šaukšto gamybos dirbtuvės, Jonavos krašto muziejaus kiemelyje bus pristatytas kalvio Andriaus Šukučio pagamintas žaidimo simbolis – miesto istorijų kodas.

 1. Tarptautinis chorinės muzikos ir liaudies šokių festivalis „Čia mes laimingi“ 
 2. 1999-aisiais pradėtas organizuoti chorinės muzikos festivalis „Čia mes laimingi“ 2020 metais į programą įtraukė liaudies šokių kolektyvų jungtinius pasirodymus, todėl pavadintas tarptautiniu chorinės muzikos ir liaudies šokio festivaliu. Pirmuose festivaliuose dalyvaudavo kolektyvai tik iš įvairių Lietuvos regionų. Vėliau pradėti kviesti kolektyvai iš užsienio, tad renginys tapo tarptautiniu festivaliu. Šventėse skambėjo chorų iš Latvijos, Estijos, Bulgarijos, Rusijos, Gruzijos, Vengrijos, Moldovos dainos. 2022 m. festivalis, turintis suformuotas tradicijas ir užaugintą žiūrovą bei vis didėjantį lankytojų skaičių iš Jonavos bei visos Lietuvos, bus organizuojamas dvyliktą kartą. 2022 m. festivalyje dalyvavo 19 chorų ir šokių kolektyvų iš Lietuvos. Siekdami stiprinti festivalio aukštą kultūrinę meninę vertę, dalyvauti festivalyje pakvietėme profesionalius atlikėjus. Festivalio pagrindiniame koncerte „Čia mes laimingi“ numatyti jungtiniai kūriniai chorams, vyresniųjų ir senjorų šokių grupėms, kuriuos jie paruoš prieš atvykdami į festivalį. Choristams akomponuos Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras „Garsas“. Tris dainas choristai atliks improvizuojant profesionaliems džiazo muzikantams: gitaristui, kompozitoriui Aleksandrui Duniui, perkusininkui Arkadijui Gotesmanui ir solistei, menininkei Skaidrai Jančaitei.

Jonavos rajono savivaldybė yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su Jogevos miesto savivaldybe (Estijos Respublika) ir Zugdidi miestu (Sakartvelos Respublika), todėl tęsdami tarptautines festivalio tradicijas, į jį pakvietėme kolektyvus iš šių šalių. Festivalio koncertai vyko Ukmergėje, Birštone, Ramučiuose, Jonavoje, Panoteryse ir Kulvoje. Organizuodamas šį tarptautinį renginį, Jonavos kultūros centras siekia ne tik populiarinti chorinę muziką bei liaudies šokį, bet ir užtikrinti nenuginčijama tradicija tapusios Lietuvos dainų šventės, UNESCO pripažino žmonijos žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo šedevru, tradicijų tęstinumą.

 

Projektas „Didikų Kosakovskių giminės keliais“ 

 1. Projektas „Didikų Kosakovskių giminės keliais“ kviečia pažinti Jonavos miesto įkūrėjų ir jų palikuonių, didikų Kosakovskių, palikimą Jonavos ir Ukmergės kraštuose. Projekto metu parengta Ivetos Pikutienės fotografijų paroda „Iškilieji dvarai“. Parodoje pristatomi Žeimių, Vaitkuškio, Veprių, Lyduokių dvarai bei Kosakovskių įkurtas Jonavos miestas. Europos paveldo dienų metu, rugsėjo 10 d., vyks visos dienos kelionė su gide Regina Škuropad „Didikų Kosakovskių giminės keliais“. Renginio metu Jonavos kultūros centro krašto muziejuje vyks pokalbis „Jonavos kraštas – Kosakovskių giminės lopšys“, ekskursija po Kosakovskių Jonavą, ekskursija Žeimių dvaro sodyboje ir susitikimas su Žeimių dvaro savininku Domu Noreika, Ivetos Pikutienės parodos „Iškilieji dvarai“ pristatymas Žeimių dvare ir susitikimas su parodos autore, ekskursija Vaitkuškio dvaro sodyboje bei susitikimas su dvaro savininku Gintautu Dudėnu, dokumentinio filmo „Albumai iš Vaitkuškio“ peržiūra bei spurgų, pagamintų pagal Kosakovskių receptą, degustacija.

2021  METAIS ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

MEDŽIO KULTŪRA (2020 -2021 m.)

Projektu „Medžio kultūra“ siekiama:

1. Įamžinti Jonavos krašto senojo drožybos amato puoselėtojus: užfiksuoti jų pasakojimus, kūrybinio darbo fragmentus bei darbus, atspindinčius vietos kultūrinį, istorinį palikimą;
2. Suteikti galimybes vietos bendruomenei pažinti tradicinę Jonavos krašto architektūrą, medžio skulptūros raidą bei medinės architektūros įvairovę, muziejuje surengiant 3 paskaitas ir eksponuojant parodą;
3. Sudaryti sąlygas Jonavos krašto tautodailininkams gilinti kūrybines kompetencijas surengiant mokomąją išvyką į Lietuvos liaudies buities muziejų su galimybe pasinaudoti muziejaus fonduose sukaupta istorine – etnografine medžiaga;
4. Siekiant pritaikyti viešąsias erdves kultūrinėms veikloms ir pažinimui skatinti, Samulevičių memorialinėje sodyboje rengti  kūrybines  dirbtuves moksleiviams, mokytojams, vietos bendruomenei;
5. Skatinant kultūrinį pažintinį turizmą, siekiant praturtinti Samulevičių memorialinės sodybos erdves liaudies meno kūriniais bei įamžinti joje gyvenusių menininkų kūrybinį palikimą, planuojama surengti 5 dienų plenerą, 5 susitikimus su skulptoriais;
6. Siekiant populiarinti medžio drožybos tradiciją, skatinant vietos bendruomenės domėjimąsi medžio skulptūra kartu su LTS Kauno bendrija parengti respublikinę parodą;
7. Pristatyti vietos bendruomenei 8 video siužetus/pasakojimus apie Jonavos krašto senojo drožybos amato puoselėtojus, tęsiančius vietinių senųjų amatų tradicijas, atgaivinančius užmirštas technikas bei technologijas bei pritaikančius jas
šiandienos poreikiams.

Respublikinis armonikierių festivalis „Pas Jonus“ (tęstinis projektas)

Jonavoje grojimo armonika tradicijas tęsia tik garbaus amžius sulaukę muzikantai. Armonikierių gretas nepapildo jauni muzikantai.
Siekiant populiarinti senąsias grojimo armonika tradicijas jaunimo tarpe bei suteikti daugiau muzikavimo žinių folkloro kolektyvų, tradicinių kapelų dalyviams, Jonavos kultūros centras 2019 metais pradėjo organizuoti respublikinę armonikierių šventę „Pas Jonus“. Jau įvyko trys festivaliai. Į festivalio veiklas įtraukti skirtingų socialinių grupių asmenys. Pasirinkti metodai – kursai, bendrai
atliekami kūriniai, repeticijos sudaro sąlygas kvalifikacijos tobulinimui, aktyviam įsitraukimui į kultūrinį bendruomenės gyvenimą, Bendrystė, kurie sieja dalyvius projekto įgyvendinimo metu,  įtakoje tradicijų kūrimą, veiklos tęstinumą bei kultūrinį pažinimą.

Projektas "Šypsenos vaikams: menininkų Samulevičių palikimo įkvėpti" ( 2020 -2021)

Projektu siekiama:
1. Pakviesti į kūrybines dirbtuves ir edukacijas, tuos kūrėjus ir edukatorius, kurie moka dirbti su vaikais, juos įkvėpti, ieško įdomių raiškos formų, naudoja skirtingus metodus ir priemones kūrybiškumui skatinti.
2. Edukacijų ir kūrybinių dirbtuvių metu lavinti dalyvių kūrybiškumą, fantaziją, skatinti drąsiai reikšti mintis ir jausmus, įveikti baimes.
3. Organizuojant veiklas, įkvėpimo ieškoti menininkų Samulevičių kūryboje ir darbuose, per jų mylėtas meno sritis – vaikų literatūrą, dailę, teatrą, žaislų kūrimą.
4. Pakviesti vaikus į kūrybines dirbtuves su "Stalo teatru", jo įkūrėja Saule Degutyte - Šiekšteliene.

5. Pakviesti dalyvius į Vaikų literatūros muziejaus edukaciją "Pasaka lagamine", bei Jonavos krašto muziejaus edukaciją „Pasigamink Šlamutį“.
6. Suorganizuoti susitikimą su rašytoju Benu Bėrantu ir iliustratore Vilija Kvieskaite, kurie pristatys naujausias savo knygas ir pakvies į kūrybines dirbtuves.
7. Pakviesti dalyvius į kūrybines dirbtuves su Sigute Ach.
8. Suorganizuoti teatro vaikams „Teatriukas“ pasirodymą.
9. Parengti lauko parodą, kad bet kokiu metu atvykę Samulevičių sodybos lankytojai, galėtų pasigrožėti projekto metu vaikų sukurtais darbais ir projekto smagiausioms akimirkomis.
10. Projekto žinutę nešti ir kituose rajonuose, suorganizuojant dvi edukacijas „Pasigamink Šlamutį“ Maironio lietuvių literatūros muziejaus Vaikų literatūros muziejaus padalinyje.

Vaikų muzikos ir kūrybiškumo festivalis „KurTi“  (2020 -2021 m.)

Projekto „Vaikų muzikos ir kūrybiškumo festivalis „KurTi“ tikslas - sumažinti atskirtį tarp kurčiųjų ar neprigirdinčių ir neturinčių klausos sutrikimų 4-18 metų amžiaus vaikų bei skatinti jų kūrybiškumą per muzikos žanrą.
Lietuvoje daugėja televizijos laidų, filmų, pritaikytų klausos negalią turintiems vaikams, tačiau renginių, skirtų ir kurtiesiems, organizuojama mažai, tokiu būdu ne tik nedalyvaujama kultūriniame gyvenime, bet ir sunku integruotis jame. Į projektines veiklas planuojama įtraukti 10 kurčiųjų vaikų iš Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro bei 10 girdinčiųjų 4-18 metų amžiaus vaikų, kurie bus kviečiami paskelbus registraciją internetiniame Jonavos kultūros centro puslapyje.

Projekto metu vaikai dalyvaus dvejose kūrybinėse dirbtuvėse, informaciniame seminare „Kaip atpažinti kurčiuosius“  bei festivalio koncerte. Visose projekto dalyse dalyvaus gestų kalbos vertėjas, kuris kurtiesiems padės  suprasti dirbtuvių užduotis, ves festivalio koncertą. Koncerte girdintieji atliks muzikinius kūrinius, kurių imitacines dainas atliks kurtieji.

„Jonava. Pažintinis maršrutas kūrybiškai“ (2020 -2021 m.)

Jonava – gana jaunas miestas, pradėjęs formuotis tik XVIII a. pirmoje pusėje. Patogioje, pagrindinių kelių, vedusių į Vilnių, Kauną, Ukmergę, Kėdainius sankirtoje įsikūrusi Jonava, garsėjo kaip prekybinis miestas.                                                                                           Pastaruoju metu Jonavoje didelis dėmesys skiriamas gyventojų gerbūviui: renovuojami namai, tvarkomos gatvės, tiesiami dviračių takai, atnaujinamos miesto rekreacinės zonos, rekonstruota pagrindinė miesto švenčių vieta – Joninių slėnis. Jonava įgauna
šiuolaikiško miesto įvaizdį, kuriame patogu gyventi ir malonu apsilankyti. Tačiau svečių akyse, ji vis dar išlieka chemijos miestu, neturinčio patrauklaus identiteto.                                                                                                                                                                        Projekto  "Jonava. Pažintinis maršrutas kūrybiškai" tikslas: sudominti ir įtraukti bent kelių vietos bendruomenių narius į kūrybiško laisvalaikio leidimą per gamtos, kultūros, architektūros, meno, istorinio paveldo pažinimą, tuo pačiu suteikti galimybę jonaviečiams, socialiai jautrioms asmenų grupėms įdomiai praleisti laiką, kurti, pasidalinti kultūra, patirtimi, bendrauti, praplėsti savo akiratį ir žinias. Susitikimų su bendruomenės nariais metu, jonaviečiai kurs turistinį  maršrutą, kuris jiems būtų įdomus ir patrauklus miesto svečiams.                                                                                                                                                                                   Projekto rezultatas – pieštas Jonavos lankytinų vietų žemėlapis, kuriuo vadovaujantis bus vedamos ekskursijos, dalyvių darbų – nuotraukų ir tapybos darbų paroda, bei koncertas.
Žemėlapis bus dvipusis. Vienoje pusėje – maršrutas, apimantis 10-12 lankytinų vietų ir besitęsiantis iki 4 kilometrų. Antroje žemėlapio pusėje bus vietų nuotraukos, tapybos darbai ir Jonavos gyventojų papasakotos miesto istorijos.

Baltų kultūros pėdsakais: respublikinis sutartinių festivalis „SUTARYSMA“ (tęstinis projektas)

Sutartinių festivalis „Sutarysma“ – jau tradiciniu tapęs renginys, kuris Jonavoje  organizuojamas  jau penktąjį kartą. Pagrindinė jo misija – kviesti pažinti aukštaičių pasididžiavimą, archaiškiausią folkloro klodą – sutartines, pripažintas UNESCO nematerialiuoju kultūros paveldo perlu. „Sutarysma” - tai meditatyvus, ramybe ir senosios baltų kultūros dvasia alsuojantis, vienintelis toks festivalis Jonavos  rajone vykstantis ant gražiausių krašto piliakalnių. Nors Lietuvoje jau esama sutartinių tradicijai dedikuotų renginių, šiuo projektu siekiama, kad  „Sutarysma“ išsiskirtų savo apimtimi, sakralia atmosfera, prasmingų pažintinių
veiklų gausa bei širdį glostančiais koncertais, o į kūrybinį procesą įtrauktų ne tik etninės kultūros entuziastus, tačiau ir vietos bendruomenes bei žiūrovus iš visos Lietuvos.                                                                                                                                                         Viso projekto metu didelis dėmesys bus skiriamas turtingam vietos gamtiniam,kultūriniam ir istoriniam paveldui pažinti. Jonavos krašte baltų kultūros paveldo objektų dešimtys: įspūdingi piliakalniai (Mažųjų Žinėnų, Lokėnėlių, Piliakalnių,
Dubių, Padaigų ir kt.), pilkapiai (Dagilionių, Vanagiškio, Užupių ir kt.) ir kt. Tačiau dalis baltų palikimo niekada nebuvo ir galbūt nebus įtraukta į oficialų kultūros paveldo objektų registrą. Šventvietės, mitais ir legendomis apipinti akmenys, upeliai, mitologinių būtybių vardus turintys laukai ir upių rėvos - tai vietos, kurių istoriją galime išgirsti tik per gyvą patyrimą ir profesionalaus žinovo
lūpas. Šių vietų reikšmę ir svarbą atskleidžia daugelį metų šioje srityje dirbantis, didžiulę patirtį sukaupęs šventviečių tyrinėtojas, archeologas, knygų autorius profesorius Vykintas Vaitkevičius.

Šiuolaikinio meno festivalis RUKLA ART (tęstinis projektas) 

Rukla Art'XI - šiuolaikinio meno festivaliu - siekiama suvienyti spalvingą bendruomenę ir suteikti galimybę visiems kartu prisiliesti prie šiuolaikinio meno, ugdantis kultūrini identitetą ir sukuriant  išliekamąją vertę turinčią naują kultūrinę erdvę. Projektas  vykdomas  Jonavos rajone, Ruklos miestelyje, kuriame įsikūrusios visiškai skirtingos bendruomenės: Ruklos Pabėgėlių centro gyventojai, Lietuvos kariuomenė,  NATO kariai ir vietos gyventojai. Dideli gyventojų  kultūriniai ir socialiniai skirtumai trukdo suformuoti stiprią bendruomenę, kurią vienytų bendri interesai, moralinės vertybės ar kultūrinis tapatumas.  Projektu siekiama  per menines veiklas  bendruomenės kūrybiškumo išlaisvinimo ir kultūrinio augimo.

Edukacinis teatro projektas vaikams ir jaunimui su negalia „Lygybės medis“ ( tęstinis projektas)

 Nuo 2008 m. organizuojama teatro edukacinė-kūrybinė laboratorija “Lygybės medis” skirtas vaikams ir jaunimui, žmonėms kurie patiria socialinę atskirtį. Jonavos kultūros centro teatras trejus paskutinius metus įgyvendino šį projektą finansuojamas Jonavos rajono savivaldybės. Auklėtiniai iš Jonavos Lietavos, Neries, Ruklos pagrindinių mokyklų, taip pat vaikų globos namų ir Neįgaliųjų
veiklos centro tris dienas, dalyvauja teatro laboratorijoje vadovaujami profesionalių aktorių ir menininkų, per įvairias teatro formas, kuria, kalbasi ir analizuoja vaikų kasdienes problemas ir patirtis. Skirtingais metais pasirenkame
tam tikrą teatro formos metodą: forumo teatrą, pojūčių teatrą, šešėlių teatrą ir pan. Laboratorijos didžiausia vertė, kad ji sugeba apjungti labai skirtingus žmones tiek intelektiniais, tiek fiziniais sugebėjimais, ugdo komandiškumą, kūrybiškumą, toleranciją kitokiam.