Respublikinis vaikų muzikos ir kūrybiškumo festivalis „Kurti“

Vaikų muzikos ir kūrybiškumo festivalis „Kurti“ – kovo-liepos mėn. vykstantis Kultūros Tarybos finansuojamas projektas, kurio pagrindinis tikslas – sąveikaujant su Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centru bei Jonavos r. mokyklų bei darželių ugdytiniais sumažinti atskirtį tarp skirtingų socialinių grupių vaikų ir skatinti jų kūrybiškumą per muzikos žanrą.             

 Projekto metu vykta informaciniai seminarai, kūrybinės dirbtuvės bei vaikų pop. muzikos ir dailės festivalis „Spalvų gama“. Festivalio dalyvių pasirodymai skirstomi į dvi grupes (solistai ir chorai), skirstant į keturias amžiaus grupes kiekvienoje. Kurtieji scenoje taip pat atlieka imitacines dainas (jas pasiruošia iš anksto), kurias tuo pačiu metu dainuos girdintieji. Festivalio laureatai kviečiami atlikti  kūrinį vakariniame koncerte kartu su profesionaliais atlikėjais.

2021 m. 11 val. Joninių slėnyje įvyks baigiamasis projekto renginys - respubliknis muzikos ir dailės festivalis  "Spalvų gama".