Tarptautinis muzikos ir šokio festivalis „Čia mes laimingi“

1999 m pradėtas organizuoti ir kas dvejus metus vykstantis tarptautinis chorinės muzikos festivalis „Šviesa amžinoji dainos“, 2020 m. į programą įtraukė liaudies šokių kolektyvų jungtinius pasirodymus, todėl festivalis  festivalis pervadintas į muzikos ir šokio festivalį  „Čia mes laimingi“  Nuo pirmųjų festivalių į Jonavą atvykdavo kolektyvai iš įvairių Lietuvos regionų. Bėgant metams į festivalį buvo  pradėti kviesti kolektyvai iš užsienio  ir  renginys tapo tarptautiniu festivaliu. Gala koncertuose  jau skambėjo chorų iš Latvijos, Estijos, Bulgarijos, Rusijos, Gruzijos, Vengrijos, Moldovos  atliekamos dainos.

2011 m. šeštajame festivalyje akomponuoti chorams pakviestas pučiamųjų instrumentų  orkestras “Trimitas“, į septintąjį  festivalį  – Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“, aštuntąjį – orkestras „Panevėžio garsas“.

Festivalis tęsiasi tris dienas. Pirmąją dieną vyksta įvairūs  kvalifikacijos kėlimo seminarai dalyviams ir vadovams , antrąją dieną tradiciškai organizuojama šventinė dalyvių eisena, ir gala koncertas Jonavoje, trečiąją dieną renginiai persikelia į aplinkinius rajonus.

Festivalyje paprastai dalyvauja iki 500 dainininkų, šokėjų ir muzikantų. 

Tikslinė projekto grupė susideda iš mėgėjų meninės veiklos kolektyvų narių, chorų vadovų ir plačiosios visuomenės, kuri  kviečiama dalyvauti festivalio renginiuose tiek Jonavoje, tiek Kaišiadoryse ar Kauno rajono Samylų miestelyje.

Tarptautinis muzikos ir šokio festivalis „Čia mes laimingi „- puiki galimybė suvienyti ir sutelkti  įvairaus amžiaus gyventojų grupes  bendram kultūriniam vyksmui, skatinant aktyvų visuomenės dalyvavimą ir įsitraukimą, palaikyti dainų ir šokių tradicijos gyvybingumą.