Sergejus Jefimenka

Direktorius

(8 349) 518 48

direktorius@jkc.lt

Jurgita Serapinė

Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai

(8 687) 84498

jurgita.serapine@jkc.lt

Gintautas Masteika

Direktoriaus pav. bendriems ir ūkio reikalams

(8 687) 81608

gintautas.masteika@jkc.lt

Karolina Petrenčiuk-Naujokienė

Administratorius

(8 611) 496 42  

karolina@jkc.lt

Asta Trečiokaitė

Apskaitos specialistė

(8 637) 055 24

t.asta99@gmail.com

Jolita Driukienė

Renginių režisierė

(8 641) 52012

jolita.driukiene@jkc.lt

Scenografė Laima Gaišienė (8 683) 84214 laima@jkc.lt
Garso operatorius Valentinas Strakalaitis (8 607) 63149 valentinas.strakalaitis@jkc.lt
Parodų koordinatorė Renata Kuliešienė (8 657) 76321

renata.kuliesiene@jkc.lt

galerija@jkc.lt

Informacijos ir komunikacijos vadybininkė Indrė Darelaitė (8 641) 15817 indre.darelaite@jkc.lt
Dėl prekybos renginiuose Karolina Petrenčiuk-Naujokienė (8 611) 496 42 prekyba@jkc.lt
Šviesos operatorius Mindaugas Ratautas (8 670) 14602 cipased@yahoo.com
Kasa (8 349) 51868 kasa@jkc.lt
Budintieji

(8 675) 17935